SkyscraperCity Forum banner

Birds' Eye View of Somalia | Picture Gallery

14505 Views 20 Replies 12 Participants Last post by  Tom & Jerrii
Mogadishu 2010


1 - 1 of 1 Posts
Waa runtaa sxb! waa kaa naxay walaahi sawirka Kismaayo wee uu ekatey magaalo meel Saharo ah kuu taalo! nasiib xumo waaye saan waxaa sababay 22 sano ee dagaalka sokeyey Kismayo waxee noqotey melaaha igu badan ee gedaha lagu gubo sidda dhuxusha loga ganacsado.this is the result.
Kismaayo wey cagaarnaan jirtey berisamaadkii or so I'm talled. Dhibaatada jarista dhirta ey hayso waa tan. Dhulkii oo idil ayaa tartiib tartiib isku bedelaayaa lama deegaan.
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top