SkyscraperCity Forum banner

Ocena

1 - 6 of 6 Posts

·
Registered
Joined
·
4,487 Posts
Discussion Starter · #1 ·


Stocznia Gdynia widziana z Międzytorza.
 

·
Registered
Joined
·
4,487 Posts
Discussion Starter · #5 ·
Miło mi, że się podoba. Nie jestem profesjonalistą i szczerze mówiąc było to pierwsze moje poważniejsze wyjście z zamysłem pstryknięcia czegoś ładnego :)

Aparat - Sony DSC h-7, z fabrycznym obiektywem.

Dzięki jeszcze raz za opinie.
 

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
7,302 Posts
Bardzo ładnie, tylko mogłoby być chyba trochę bardziej ostre no i ten kawałek wieży przeszkadza. 8/10
 
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top