SkyscraperCity Forum banner

.

1 - 9 of 9 Posts

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
7,299 Posts
Zgadzam się z Jankiem, prawy róg rozmazany, a zdjęcie trochę nudne się wydaje. Szkoda, że nie ma żadnych ludziów ;) Trochę słabo jak na Ciebie Moozg ;) 8/10
 
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top