SkyscraperCity Forum banner

.

Bloki

2511 Views 16 Replies 14 Participants Last post by  Pawelski


Witam :) Jest to moje pierwsze zdjęcia w konkursie UPC. Jestem zupełnym amatorem i chciałbym poznać wasze opinie na temat tego zdjęcia.
1 - 1 of 1 Posts
Doprawdy nie rozumiem za co mozna tutaj dac cokolwiek wiecej niz 6.
Bez pomyslu, poprzepalane, wlasciwie zupelnie bez tematu... a chmury... nie wiem jak one moga sie podobac:/
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top