SkyscraperCity Forum banner

.

1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
24,853 Posts
Osiedle jak "z Miauczyńskiego" dnia świra, plus chmukry. Gdyby wykasować chmurki, które same się zrobiły, zostają przepalenia i czarne dziury. Zostawiam siedem i "popijam siedem łyków mineralnej niegazowanej - bardzo zdrowo rozpuszcza soki żołądkowe i zapobiega wrzodom. Trzy, cztery, pięć..."

:cheers:
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top