SkyscraperCity Forum banner

.

1 - 2 of 2 Posts

· Richelieu znad zapory
Joined
·
10,439 Posts
Jedyny atut tego zdjęcia to chmury - przyciągają wzrok. Ale to za mało. O co w tym zdjęciu w ogóle chodzi? To, że ciekawe chmury są to za mało. 6/10
 

· Richelieu znad zapory
Joined
·
10,439 Posts
No porównanie ciekawe z osiedlem z Dnia Świra... i "wypłynąłem na suchego przestwór oceanu", tak? :) Aż muszę nad takim przyrównaniem tego zdjęcia pomyśleć, może coś w tym jest...
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top