SkyscraperCity Forum banner

.

Bloki

2497 16


Witam :) Jest to moje pierwsze zdjęcia w konkursie UPC. Jestem zupełnym amatorem i chciałbym poznać wasze opinie na temat tego zdjęcia.
1 - 1 of 1 Posts
Bardzo ciekawy jest ten niski bloczek, tak poza tematem mówiąc. A ogóle zdjęcie mi się podoba - nie jestem ekspertem i może to dlatego, w każdym razie nie rozumiem kolegów "za co można tutaj dać więcej niż 6?". Ja daję osiem.
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top