SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 62 Posts

·
Registered
Joined
·
368 Posts
Discussion Starter · #1 ·
przyszła kolej na obiecaną fotorelację z mostaru. pozwolę sobie ukraść pomysł skani i na początek zarzucić trochę informacji:

wikipedia said:
Mostar - miasto w południowej Bośni i Hercegowinie, nad Neretwą; 105 tys. mieszkańców (2003). Nieformalna stolica Hercegowiny.

Głównym zabytkiem miasta jest XVI-wieczny kamienny Stary Most, wybudowany w 1566. W wyniku wojny w byłej Jugosławii został zburzony przez Chorwatów w listopadzie 1993 roku. Ponownie odbudowany w lipcu 2004 roku.

Położenie
Mostar położony jest w południowo-zachodniej części Bośni i Hercegowiny, przy drodze wiodącej z Dubrownika do Sarajewa. Miasto leży na wysokości ok. 60 m n.p.m., na równinie Mostarsko polje, na obu brzegach rzeki Neretwy.

Klimat
Mieszają się tu wpływy klimatu umiarkowanego ciepłego i śródziemnomorskiego. Okolice Mostaru uchodzą za region o najcieplejszych latach w całym kraju. Maksymalna zanotowana tu temperatura to 46ºC. Średnia temperatura zimą wynosi 6ºC, a latem 26ºC. Opady nie przekraczają 800 mm.

Skład etniczny
Miasto wieloetniczne. Według spisu ludności w 1991 roku struktura ludności gminy Mostar wyglądała następująco: 35% Bośniacy, 34% Chorwaci, 19% Serbowie, 10% Jugosłowianie (osoby nieczujące przynależności do żadnej z grup etnicznych) - w sumie 126 tys. mieszkańców. Według spisu z 2003 roku: 48% Chorwaci, 47% Bośniacy, 4% Serbowie.
więcej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mostar
 

·
Registered
Joined
·
368 Posts
Discussion Starter · #2 ·
zanim pojawią się zdjęcia z samego miasta, pozwolę sobie pokatować was pięknymi krajobrazami znad rzeki bosny :)linia kolejowa wiedzie wzdłuż zboczy wzgórz i tunelami. jedzie się bardzo wolno, ale wrażenia estetyczne to w pełni rekompensują :)
 
1 - 20 of 62 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top