SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 105 Posts

·
Registered
Joined
·
369 Posts
Discussion Starter · #1 ·
zdjęcia z wycieczki uskutecznionej w dniach 28-30.05.2009. w bośni spędziliśmy łącznie 3 dni, 2 w sarajewie, 1 w mostarze. zmienne warunki pogodowe, przygotować się na dawkę deszczowej szarzyzny ;) w tej części (superpiękne) sarajewo. dla mostaru założę osobny temat.
 

·
Registered
Joined
·
369 Posts
Discussion Starter · #2 ·
najpierw kilka zdjęć z podróży. z budapesztu 500km jedzie się 11h.na granicy chorwacko-węgierskiej panowie dekarze nie przepracowywali się zbytnio. pocieszające, biorąc w kontekst naszych robociarzy ;)


 

·
Registered
Joined
·
369 Posts
Discussion Starter · #4 · (Edited)

granica chorwacko-bośniacka. zajebiście niemiły strażnik (chyba bośniacki) niepocieszony naszymi rozradowanymi minami kazał nam usiąść na baczność. :crazy: jedna koleżanka aż się popłakała...


hrvatski żelaz :)a takie coś leżało w przedziale.
 

·
Registered
Joined
·
369 Posts
Discussion Starter · #7 ·

i już sarajewo poranka dnia pierwszego. zajechaliśmy o godz 21. na dworcu nocleg zaoferował nam pan izudin, przemiły facet z wieloma opowieściami z czasów wojny (pracował jako przewodnik dla zachodnich dziennikarzy po mieście) i czasów igrzysk olimpijskich (jako menago jugosłowiańskiej reprezentacji kajakowej)

 

·
Registered
Joined
·
369 Posts
Discussion Starter · #13 ·

nadal wiele budynków nosi ślady wojny. przeważnie nie są wypalone, wygląda na to, że większość trafiły pociski (z czołgu czy czegoś).
przerwa, później następny rzut.
 
1 - 20 of 105 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top