SkyscraperCity Forum banner

.

1 - 5 of 5 Posts

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
7,299 Posts
Discussion Starter · #1 ·
 

·
Registered
Szczecin
Joined
·
14,910 Posts
Już wcześniej wyrażałem swoją opinię, że nie lubię jak na zdjęciu jest pełno wszystkiego a zarazem nic ciekawego i tak jest w tym przypadku. Jestem zwolennikiem prostoty a nie pstrokacizny, pomijam mocno prześwietlony budynek oraz drzewo na końcu ulicy. Ważnym jest aby oglądający mógł od razu skupić się na jakimś przewodnim elemencie, a tu dopiero na do widzenia wzrok pada na tytułową kobietę z telefonem.
 

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
7,299 Posts
Discussion Starter · #5 ·
Gołąbki były już dawno... nie wracajmy lepiej do tego :D
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top