SkyscraperCity Forum banner

Bois-du-Luc : oude mijnsite

2539 Views 1 Reply 2 Participants Last post by  swkotor2
gezien op het HHF én toelating gekregen dit hier te posten:

Omdat we eigenlijk het Historisch Centrumkanaal en zijn hydraulische scheepsliften wilde zien, maar omdat dat allemaal zo slecht stond aangegeven, zijn we hier uitgekomen na dat we bij de Scheepslift Strépy - Thieu en scheepslift nr4 geweest waren en voordat we Scheepsliften 1,2 en 3 gevonden hadden.

1. Omdat we de toren boven alles uit zagen komen, dacht ik aan een mijn.


2. Via een wijk waar alle straten waren gevuld met dezelfde kleur huizen.3. Waarvan ik dacht dat dat wel eens mijnwerkershuisjes konden zijn...


4. En waar in 1 straat ook goed te zien was hoe het er vroeger uit heeft moeten zien..


5.


6.Kwamen we bij deze poort uit.


Via twee klein deurtje links hiervan, die beide open waren blijven staan omdat er een jongen spullen in zijn auto aan het laden was, kon ik een blik op de binnenplaats werpen en op de mensen die daar bezig waren.
Toen de jongen nog eens op een neer liep, en het goedkeurde dat ik wat foto's nam kwam de vraag "Anglisch?" waar ik uit opmaakte dat mij frans duidelijk te wensen over liet, en mijn antwoord "non, Hollandais" en via "Bon....Amsterdam, Rotterdam?".. "non Eindhoven"... "ah, Pie-es-fee Eindhovn :eek:kay:"

8.kwamen ik er dus achter dat het eigenlijk een museum was.7. Twee van de mensen wilde wel eens laten zien hoe de poort open ging:


8.


9.hoger als dit ging niet want zo makkelijk was het dus niet.


10 en toen had ik dus dit uitzicht:


En van hieraf maar weer snel scheepslift 1,2 en 3 te zoeken.
1 - 2 of 2 Posts
Un endroit vraiment interessant a visiter! dommage qu'il fesait si mauvais sur ces photos!
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top