SkyscraperCity Forum banner
21 - 40 of 63 Posts

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
BOOM : De Klamp

Het ontwerp van De Klamp. Gemeente Boom hoopt hiermee een opwaardering te bereiken. Aangezien De Klamp op de as Antwerpen-Brussel komt te liggen, gaat dit zeker een groot publiek aanspreken. Hopelijk heeft Gemeente Boom een goede oplossing om de verkeersdrukte aan te pakken. De A12 heeft nu al reeds goede punten gescoord op filevorming. Hierbij de drukke punten zoals het kruispunt aan Atlas Copco, waarbij de filevorming zich op de buitenvakken (Boomsestwg) ontwikkeld tot ver voorbij IKEA. Nog steeds erger aan het worden sinds SATURN zich naast IKEA gevestigd heeft.
Plannen & beelden :
Eerste ontwerp :

 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
www.deredactie.be

Rumst wil geen winkelcentrum aan A12

di 20/01/09 09:56 - De gemeente Rumst gaat een bezwaarschrift indienen tegen de bouw van een winkelcentrum aan de A12 in Boom.

De gemeente vreest dat zo'n centrum te veel verkeersoverlast zal veroorzaken in de buurt.

"De levenskwaliteit van de inwoners van Rumst is bedreigd", zegt schepen Eddy Huyghe (CD&V). "Bovendien zijn er grote juridische fouten gemaakt in dit dossier."

Volgens Huyghe heeft de provincie geen ruimtelijk uitvoeringsplan of milieueffectenrapport opgesteld.​
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
www.gva.be

20/01 Rumst neemt juridische stappen in dossier De Klamp

Het Rumstse gemeentebestuur heeft beslist om naast een negatief advies ook een stedenbouwkundig bezwaar in te dienen tegen de mogelijke komst van koopcentrum De Klamp in Boom. De vergadering volgt unaniem het advies van meester Frank Judo om het dossier desnoods tot bij de Raad van State aan te vechten.

Half december ging het Rumstse gemeentebestuur akkoord met een negatief advies omtrent de plannen van buurgemeente Boom om een groots koopcentrum uit te bouwen. Tegelijk stelde het meester Frank Judo aan om het dossier ook vanuit juridische kant uit te pluizen.

“We kregen enkele dagen geleden zijn argumentatie” zegt gemeenteraadsvoorzitter Eddy Huyghe (CD&V). “Het bevat een reeks punten die wij al eerder in ons advies hadden opgenomen. Toch gaat het nog verder. Twee argumenten zijn nieuw en sterk genoeg om ook een bezwaarschrift in te dienen.”

Bevoegdheid

Volgens het dossier van meester Judo is het Boomse gemeentebestuur niet eens bevoegd in het dossier De Klamp. “Boom behoort immers niet tot het groot- stedelijk gebied Antwerpen waardoor het aan de provincie is om de lijnen hier uit te tekenen. Bovendien vergat het een milieueffectrapportage (MER) op te maken, wat in strijd is met de wetgeving.”

Alle gemeenteraadsfracties reageerden unaniem positief om een stedenbouwkundig bezwaar in te dienen als eerste juridische stap. “Blijkbaar heeft ook de provincie haar bemerkingen, zodat het nog lang niet zeker is dat De Klamp er ook komt” zegt André Gielis (3D-Open VLD).​21/01 Burgemeesters ruziën om koopcentrum De KlampHet Boomse gemeentebestuur wil maar wat graag het koopcentrum De Klamp gerealiseerd zien. Maar dat is niet naar de zin van buurgemeente Rumst, die juridische stappen onderneemt. De onderlinge relatie tussen beide gemeenten raakt intussen zwaar verzuurd.

De beslissing van gemeente Rumst om naast een negatief advies ook een juridisch bezwaar tegen het geplande winkelcentrum De Klamp in te dienen, zorgt voor zure oprispingen bij de Boomse collega’s.


Burgemeester Patrick Marnef (Boom Eén) richtte onlangs zijn pijlen vooral op collega burgemeester (en eigenlijk partijgenoot) Francy Van der Wildt die hij klein en weinig collegiaal noemt.

Onbegrip

“Om eerlijk te zijn begrijp ik dat niet goed” zegt Van der Wildt. “Het dossier dateert van twee jaar geleden. Toen al vroegen we om hierover samen rond de tafel te zitten. Maar voor Boom was het blijkbaar een eigen dossier waar wij niet veel mee te maken hadden.”

“Pas twee maanden geleden kregen we gedetailleerde info. Misschien vreesden ze opmerkingen en hielden ze daarom het dossier zo lang mogelijk gesloten. Dat is pas weinig collegiaal. Tegelijk wijs ik erop dat onze juridische stap niet door mij alleen, maar unaniem door onze voltallige gemeenteraad genomen werd.”​21/01 "De Klamp biedt veel oplossingen"

Ondanks onze zwakke schouders zijn we een centrumgemeente die de regio veel kan bieden. Met De Klamp kunnen we die rol blijven vervullen” zegt Marc Lamberts, schepen van Middenstand (Open Vld).

Omdat burgemeester Patrick Marnef op dit ogenblik met verlof is, somt dienstdoend burgemeester Marc Lamberts de voordelen van De Klamp voor de gemeente Boom op.

Als eerste noemt hij daarbij verrassend de verkeersafwikkeling. “De aan te leggen weg naar De Klamp zou een deel van de lang verwachte rondweg rond Boom vormen.”

“Verder steek ik niet onder stoelen of banken dat De Klamp financieel een belangrijk voordeel oplevert. Naast de fiscale inkomsten zorgt dit project ook voor veel werkgelegenheid. Ook kunnen we door De Klamp een aantal functies uitbouwen die we nu niet of nauwelijks hebben. Ik denk aan een nieuw cultureel centrum, een jeugdhuis en een bib.”

Ten slotte noemt de schepen de invulling van een braakliggende steenbakkerijput door een mooi geïntegreerd koopcentrum een laatste groot pluspunt.​21/01 "Burgers moeten verdedigd worden"

Voor Boom de lusten en voor ons de lasten. Je zal begrijpen dat we dat hier niet willen” zegt burgemeester Francy Van der Wildt (sp.a).

Verscheidene verkeersstudies wijzen op de zware last die het oost-westverkeer tussen E19 en A12 in Rumst veroorzaakt.Dat punt wordt door het Rumstse gemeentebestuur aangehaald als hoofdargument tegen De Klamp.

“Ik heb Boom eerst gefeliciteerd met het initiatief” zegt Van der Wildt. “Maar tegelijk liet ik weten dat ze moesten voorzien in een oplossing voor de verkeersafwikkeling. Omdat dat niet of nog niet gebeurd is, kan het project voor ons niet verwezenlijkt worden.”

In dezelfde adem vermeldt de burgemeester ook nog de bescherming van de eigen winkeliers en de bijkomende luchtvervuiling. Door De Klamp worden in de Rumstse straten dagelijks achtduizend bijkomende auto’s meer verwacht. “Wij zijn verkozen om onze burgers te verdedigen en dat doen we."​21/01 Gemeentebestuur adviseert negatief

Het Nielse schepencollege heeft een negatief advies uitgebracht over het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan RUP De Klamp, dat de gemeente Boom heeft voorgelegd voor de aanleg van een koopcentrum.

De belangrijkste twee argumenten: de verkeerstoename en de bedreiging van het Nielse handelscentrum.

“De verkeerstoename zal voor Niel nefaste gevolgen hebben. Tevens wordt er door de ontwikkeling van de Klamp een economische aantrekkingspool gecreëerd, waardoor de activiteiten in het Nielse handelscentrum worden bedreigd”, gaf het college te kennen.​
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
gva.be

Heeft Open Vld twijfels over De Klamp?

24/03 Commotie in Boom. Uit de nieuwjaarsspeech van Open Vld-voorzitter Dany Bosteels lijkt het alsof de partij de piste van De Klamp verlaat.


“De komst van shoppingcenter De Klamp wordt als een gouden ei voorgesteld. We moeten zeker zijn dat het geen schraal omhulsel is zonder, of met weinig, inhoud”, zegt Dany Bosteels in zijn nieuwjaarstoespraak op de site van Open Vld. Hij wil het verhaal De Klamp financieel duidelijk onderbouwd zien.

Schepen van Lokale Economie Marc Lamberts (Open Vld) onderschrijft de woorden van de lokale voorzitter. “Hij vraagt uitdrukkelijk aandacht voor de financiële gevolgen van De Klamp. Dat is niet in tegenspraak met onze visie op het project. We willen een kritische financiële analyse. Die is er tot nu toe onvoldoende”, verduidelijkt Lamberts.

“Onze houding is altijd rechtlijnig geweest. We voeren het akkoord rond De Klamp binnen de coalitie uit als de effecten duidelijk zijn en criteria als tewerkstelling, het financiële en mobiliteit zijn uitgeklaard.”

Oppositiepartijen Groen! En Vlaams Belang blijven tegen de komst van De Klamp. Oppositiepartij Lijst Baert & De Saeger wil eerst het handelscentrum in de dorpskern aanpakken. Die visie wordt grotendeels gevolgd door Carry De Groot- Verboven (onafhankelijk).

De meerderheidspartijen Boom één, CD&V en Open Vld hebben steeds gepredikt dat beide projecten elkaar moeten aanvullen.

JBO​
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
gva.be

Ruimtelijk uitvoeringsplan De Klamp goedgekeurd

16:42 Update De provincie heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd voor de invullling van De Klamp met een baan-winkel-centrum.


"We reageren voorzichtig positief. Zeker is dat de verdere voortgang van het project niet in het gedrang komt. Het project levert op termijn ruim vijfhonderd jobs op. We kunnen nu verder werken aan een project dat op het gebied van uitstraling, tewerkstelling, handelsaanbod en de verdere ontwikkeling van onze gemeente een bijzondere toegevoegde waarde laat verwachten", zegt burgemeester Patrick Marnef (Boom één).

Deze goedkeuring is een eerste tussenstap. Een RUP is immers een bestemmingsplan. Na de bevragingsronde bij de bevolking en de doorlichting door de Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) is het RUP eerder al bijgestuurd.Concreet is er een betere omschrijving gegeven van de oppervlakte van de units en is ook de ontsluiting voor fietsers, voetgangers en aangelanden beter gedefiniëerd. Tegelijk werden de woon- en publieke functies versterkt en de eventuele ontwikkelingskansen voor de bestaande Colruyt nog meer gevrijwaard, luidt het.

"Nu de goedkeuring van het RUP een feit is, kan de privé-ontwikkelaar aan de hand van de stedenbouwkundige vergunning de bouwvergunning voorbereiden en zijn project-MER (milieu effecten rapport) uitwerken om zo het niveau van de realisatie te halen", verduidelijkt CD&V-schepen Bart De Smet (ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling).

JB​
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
hier wist ik niets van:


gva.be

Braem-toren krijgt twee verdiepingen bij

17/09 De voormalige toren van architect Braem aan de N177, ondertussen omgedoopt tot Flash Design Tower, heeft een extra constructie bovenop de toren, zodat hij nu 22 verdiepingen telt. Voor het jaareinde gaat een restaurant open op het 18de.


Het project van Parick Van Passel, eigenaar van de toren, krijgt stilaan haar eindvorm."Braem voorzag bovenop het gebouw een waterreservoir. Dat is nooit doorgegaan omdat het technisch met pompen kon opgelost worden. Op die plaats voorzien we nu nog twee verdiepingen", verduidelijkt Patrick Van Passel.

De delen van deze constructie zijn deze week naar boven gehesen. De laatste stukken krijgen nog hun luchtdoop. Het is een technisch huzarenstukje waarbij vier staalconstructies van elk acht ton naar boven zijn gehesen. Ook de betonnen welfsels zijn aangebracht en de buitenmuren opgemetst. Het biedt plaats aan twee lofts van elk een vloeroppervlakte van 200 vierkante meter. De 23ste verdieping vormt een dakterras.

Dochter Eveline Van Passel zegt dat ook het oorspronkelijke uitzicht, namelijk de grote ramen in het hele gebouw, er nu pas bijstaan zoals ze zo'n veertig jaar geleden volgens het eerste plan van Braem voorzien waren. Ook de kelderverdieping is nu ingericht zoals oorspronkelijk bedoeld, namelijk als parking. "Er kunnen zo'n honderd auto's terecht. Op de gelijkvloerse verdieping is naast de centrale toegangshal een fitnessruimte voor de bewoners voorzien", gaat ze voort.

"Er waren twintig verdiepingen met telkens vier appartementen. We hebben dit herleid tot twee appartementen per verdieping. Concreet zijn er veertig woonentiteiten aangevuld met de twee lofts. Ruim de helft is verkocht. Ook van de twintig kantoorruimten is al een deel verkocht en/of door de nieuwe eigenaars verhuurd", becommentarieert Patrick Van Passel.

Restaurant

Op de achttiende verdieping wordt een restaurant voorzien. Voor het jaareinde kan je er reserveren. In het restaurant met zicht op het atomium in Brussel en op de OLV Kathedraal in Antwerpen kunnen meer dan tachtig eters terecht. Je zal er à la carte kunnen eten. De Braemtoren was tot voor de renovatie eigendom van de sociale bouwmaatschappij Goed Wonen.Rupelstreek. Het pand is voor twee jaar openbaar verkocht.

Jan BOEY​


edit: zie dus net dat er idd op de eerste rendering sprake was van 2 extra verdiepingen...
 

·
Registered
Joined
·
4,213 Posts
Ik ben er vorige maand eens met de auto door die "tunnelbak" van de A12 gereden, en zoals je ook op Meurisse's foto's kan zien vind ik die toren toch maar een beetje zielig gelegen aan die lelijke autobaan met die "halve tunnel".
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
gva.be

Winkelen in De Klamp nog niet voor morgen

05/12 Minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) stuur de goedkeuring van het winkelcentrum De Klamp terug naar af. Hij wil dat er eerst een milieueffectenrapport (MER) wordt opgesteld.


"Ik volg het beroep van de stedenbouwkundige ambtenaar. Het dossier moet terug naar de deputatie want het milieueffectenrapport ontbreekt. Dat is geen detail gezien de omvang van dit project. Ik keur het ruimtelijk uitvoeringsplan in deze vorm dan ook niet goed", verduidelijkt minister Muyters in een eerste reactie.

Voor het Boomse gemeentebestuur is het terug naar af. "Natuurlijk ben ik ontgoocheld. We hebben dit dossier zorgvuldig behandeld. We zijn het slachtoffer van onduidelijkheden in de wet. Toen we met het dossier zijn gestart, was er van een MER geen sprake. Toch hadden we uitvoerige studies over fijn stof, de impact op het water en de mobiliteit", zegt burgemeester Patrick Marnef van Boom wrang. "Overvloedige regelgeving en kommaneukerij zullen niet voor tewerkstelling zorgen, integendeel. Er komt niets in de plaats. Ik weet niet wat Vlaanderen nog wil", zucht Marnef.

"Weg vierhonderd arbeidsplaatsen. Weg winkelcentrum. Aan het verhaal van De Klamp waren ook een heleboel voordelen verbonden voor de Bomenaar. Het handelscentrum zou worden vernieuwd, het probleem van het doorgaand verkeer in het centrum zou worden opgelost, het jeugdontmoetingscentrum zou er komen", gaat de burgemeester voorts. "Maar er komt dus niets." Maar de gemeente geeft niet op. Er volgen in de toekomst zeker nog procedureveldslagen en dure MER-studies, aldus een strijdvaardige Marnef.

Klamp/Ramp

Bruno Koninckx is tegen het project. "Het dossier zit op de lange baan. Spijtig dat het geheel niet is afgekeurd, maar enkel oproept om een MER op te stellen. Dat het in strijd is met het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en dat de problemen voor kleinhandel en mobiliteit een ramp zijn, zijn blijkbaar geen punt. Ik hoop dat gemeente en ontwikkelaar in de toekomst beter overleggen met de buurt. Ik reik het gemeentebestuur de hand om constructief mee te werken."

Jan BOEY​
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
gva.be

"We gaan door met De Klamp, zeker weten!"08/12 Marleen De Wolf, directeur Multi Development (MD) België, betreurt de beslissing van de minister over De Klamp.


Minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters besliste vrijdag om het beroep van zijn stedenbouwkundig ambtenaar tegen de goedkeuring van eht ruimtelijk uitvoeringsplan te volgen. Hij wil dat het dossier een milieueffectrapportage krijgt.

De Wolf zegt dat die belissing het project zo'n twee jaar zal vertragen, maar dat de groep momenteel hoe dan ook met het project wil doorgaan. "De tegenstand van een kleine, maar goed georganiseerde, groep mensen veroorzaakt deze vertraging die bakken geld kost. Dit soort toestanden kom je alleen in België tegen. Er is geen rechtszekerheid meer."

De Klamp is een 40.000m² groot winkelcentrumproject, dat op zo'n 86 miljoen euro wordt geschat.

JB​


gva.be

"De Klamp zou het centrum van Boom enkel aantasten"

10/12 De Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) heeft zich steeds tegen de komst van De Klamp verzet. "Vooral omdat dit een aantasting betekent van de handelskern van Boom en omliggende gemeenten. De gemeente moet nu maar focussen op het centrum zelf. We zijn bereid het gemeentebestuur daar zoveel als mogelijk in te ondersteunen", zegt lokaal secretaris Christophe De Laet.


Unizo vindt dat het om een bovengemeentelijk project gaat en het dus aan provincie of Vlaams Gewest is om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied Boom. "Unizo wil wel constructief meewerken aan het beeldkwaliteitsplan voor het centrum dat nu in opbouw is", voegt Peter Aerts, regiodirecteur Unizo Antwerpen-Mechelen er aan toe.

Nadat eerder deze week Marleen De Wolf van Multi Development (MD) in forse bewoordingen had gereageerd op het voorlopig niet doorgaan van De Klamp, heeft nu ook de actiegroep uit Terhagen (Rumst) zijn woordje klaar. Bruno Koninckx vindt dat Marleen De Wolf (MD) enkele keren uit de bocht gaat. In zijn blog over De Klamp gaat hij daar uitvoerig op in. Hij zegt dat MD en de gemeente door het niet toevoegen van een milieueffectenrapport zelf voor de vertraging zorgen en de spelregels overtreden. "We zijn geen kleine groep. Er zijn tegenstanders in de hele Rupelstreek. En nee, er is nooit of te weinig ruimte gweest voor dialoog met ons", aldus Koninckx.

Walter Lembrechts (voorzitter N-VA Rupel), Geert Antonio (gemeenteraadslid Rumst), Eddy Bevers (schepen Willebroek) en Reinilde Van Moer, voorzitster N-VA Willebroek, steunen de minister van Ruimtelijke Ordening en tevens partijgenoot voluit. Ze zijn blij dat het dossier De Klamp geblokkeerd zit en dat de acties niet tevergeefs waren. Ze reageren vooral opgelucht dat de handelscentra in de omliggende gemeenten buiten schot blijven.

Het schepencollege vergaderde dinsdag voor het eerst na de uitspraak van minister Muyters. "We hebben al samengezeten met de projectontwikkelaar. We willen de komende veertien dagen vooral juridisch advies inwinnen. Ondertussen nemen we alle voorbereidingen om het dossier terug op de rails te zetten. We moeten eerst een milieueffectenrapport met openbaar onderzoek afwerken. Nadien wacht de ontwikkelaar met een project-MER dezelfde oefening", verduidelijkt burgemeester Patrick Marnef (Boom één).

Jan Boey​
 

·
Registered
Joined
·
1,962 Posts
De Standaard:

Plannen voor megawinkelcentrum in Boom definitief opgedoekt

BOOM - Megawinkelcentrum De Klamp in Boom komt er niet. Dat werd beslist omdat er te weinig garantie was voor succes. De tegenstanders van het project reageren opgelucht.
Van onze medewerkster

Van in het begin had het grootse project De Klamp heel wat tegenstanders. Zo waren onder andere Groen! en Vlaams Belang tegen de komst van het megawinkelcentrum. Ook heel wat buurgemeenten hadden vragen bij het winkelcentrum vanwege de impact op het milieu, de toename van het verkeer en de gevolgen voor plaatselijke handelaars. In Terhagen, deelgemeente van Rumst, werd zelfs een actiegroep opgericht die heel wat bijval kreeg. Die tegenstanders zijn tevreden dat het megawinkelpark er niet komt.

'De bevolking en winkeliers van Boom en omstreken kunnen alleen maar blij zijn dat de stekker definitief uit het huidige project De Klamp is getrokken', zegt Bruno Koninckx van actiegroep Actief Terhagen. 'Anderzijdsis het jammer voor de Bomenaars dat de burgemeester en het bestuur zo lang hebben vastgehouden aan het waanidee.'

Volgens Koninckx zijn er zo niet alleen veel jaren verloren gegaan, waarin men wel goede projecten had kunnen uitwerken, maar heeft het project De Klamp ook de financiële put van de gemeente nog wat dieper gemaakt. 'Er werd namelijk al flink in geïnvesteerd.'

Ook enkele Boomse handelaars zijn blij dat het winkelcentrum er niet komt. 'Volgens ons zou dat er vooral toe hebben geleid dat er nog minder mensen komen winkelen in het centrum.'

Toch wil het niet zeggen dat er niets meer met de site van DeKlamp zal worden gedaan. 'Hopelijk kan het gemeentebestuur een kwalitatieve invulling te geven aan de site. Daartegen kan niemand echt fundamentele bezwaren tegen hebben', zegt Koninckx nog. Dat vindt ook Unizo Antwerpen-Mechelen, dat zich eveneenstegen het project kantte.

De beslissing om niet verder te gaan met de huidige plannen voor de invulling van de site werd genomen nadat het autonoom gemeentebedrijf Boom Plus en projectontwikkelaar Multi-Development, in onderling overleg, hadden besloten om de samenwerkingsovereenkomst, die tot begin juli duurt, te laten verlopen.

'De reden is dat de timing van het project De Klamp niet kan worden verzekerd. De vergunningsprocedure zal immers veel langer duren dan gepland', klinkt het bij het gemeentebestuur. Vlaams minister Philippe Muyters (NV-A) had eind vorig jaar beslist dat er een milieueffectenrapport van het project zou moeten worden opgesteld.
 

·
Registered
Joined
·
10,792 Posts
Ok, ik geef toe dat ik wegens tijdsgebrek het hele topic niet heb gelezen.


Ik las van een megashoppingcentrum dat is afgekeurd, en daar reageerde ik dus op.
Ik zal volgende week het hele artikel eens lezen. Als het gaat om een centralisatie van bestaande winkels is dat positief.
 

·
Registered
Joined
·
1,962 Posts
Echt een winkelcentrum kan je het niet noemen (laat staan een 'mega'winkelcentrum zeg). Veeleerder een nieuwe wijk die sterk gericht is op kleinhandel, met een niet-overdekte winkelwandelstraat en al. Ik ga voor groot stuk mee met de redenering dat winkelcentra het leven dreigen weg te zuigen van de binnensteden, maar dat terrein lijkt me toch vrij diep binnen te bebouwde kom te liggen en zelfs aan te sluiten met het centrum van Boom.
In feite komt het neer op een verschuiving van de handelsactiviteiten van de traditionele winkelstraten naar De Klamp, maar blijkbaar is zelfs dat een brug te ver voor UNIZO en consoorten. Ik vrees dat ze over x-aantal jaren moeten vaststellen dat die traditionele winkelstraten zowiezo niet kon opboksen tegen de Meir of de Bruul en dat ze het enige alternatief afgeschoten hebben.
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
gva.be

Boom wil Hoogstraat en Blauwstraat verkeersvrij

07/09 Het centrum van Boom krijgt de komende jaren een nieuw gezicht. Opmerkelijk in de plannen is dat de Hoogstraat en Blauwstraat verkeersvrij worden.


Het handelscentrum van Boom ondergaat een grondige facelift. De plannen voor de Varkensmarkt en omgeving zijn al klaar, de actieplannen voor de Hoogstraat en Blauwstraat liggen nu op tafel.

“Door de publieke ruimte opnieuw in te richten, willen we de winkeliers en eigenaars sensibiliseren om hun panden aan te pakken”, zegt burgemeester Patrick Marnef (Boom één).

In het leegstaande winkelpand op de hoek van de Hoogstraat en de Antwerpsestraat is er tijdelijk een infomarkt ingericht waar inwoners een blik kunnen werpen op alle toekomstige plannen.

"Suggesties welkom"

De opvallendste vernieuwingen zijn dat de winkelas Hoogstraat en Blauwstraat in de plannen verkeersvrij zijn. Omliggende straten als de OL.Vrouwstraat, een stukje van de Brandstraat tot aan de Tuyaertstraat en de Kerkstraat zijn in dit plan enkel nog toegankelijk voor de bewoners zelf.

“Met deze infomarkt willen we een forum opstarten en een discussie op gang brengen. Suggesties ter versterking van onze handelsas of de verfraaiing van ons winkelcentrum zijn meer dan welkom”, verduidelijkt middenstandsschepen Nicole Schreppers (Open Vld).

Jan BOEY​
 

·
Registered
Joined
·
19,863 Posts
gva.be

Provincie bestudeert grootse uitbreiding De Schorre

07:52 Het Antwerpse provinciebestuur heeft een planoloog onder de arm genomen die in 2012 een studie en visie moet klaar hebben over een uitbreiding van zijn recreatiedomein De Schorre.


Momenteel omvat De Schorre een oppervlakte van 75 hectare, maar de provincie wil de mogelijkheden aftasten om twee aanpalende gebieden van respectievelijk 140 en 75 hectare tot het domein toe te voegen.

Een van beide gebieden dat met asbestafval is vervuild, biedt volgens haar mogelijkheden om er een golfterrein met maximaal achttien holes aan te leggen. "Die invulling komt trouwens tegemoet aan het advies van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) om het terrein afgedekt te houden en biedt tegelijk een meerwaarde voor de Rupelstreek", zo bevestigt gedeputeerde voor de provinciale recreatiecentra Rik Röttger (sp.a, foto).


De overige ruimte wil de province upgraden tot een aanvullend natuurpark, met ruimte voor onder meer wandelpaden. Zo zou het in de toekomst mogelijk worden om van het huidige De Schorre over Terhagen te wandelen tot aan de watertoren van Reet aan de Rumstsestraat. "Op die manier creëren we een landschapspark tussen A12 en E19, waarbij we de groene ruimte aaneenschakelen én beschermen. Dat park zou dan drie mooie toegangspoorten hebben met De Schorre, de watertoren in Reet en het toekomstige ecohuis aan de 's Herenbaan vlakbij het park van Boom", geeft de gedeputeerde nog aan.

Voor de uitwerking van de uitbreiding, die De Schorre driemaal groter dan vandaag zou maken, hoopt de provincie Europese middelen te kunnen bekomen. Daarvoor dient het weldra een dossier in bij Europa, samen met het graafschap Essex. Dat heeft eerder al een golfterrein uitgewerkt op een oud, petrochemisch terrein ten noorden van de Theems, als groene aantrekkingspool voor inwoners van Londen. Van die knowhow wil Antwerpen gebruikmaken. In ruil daarvoor wijdt het Essex graag in de geheimen van zijn wandel- en fietsknooppuntennetwerk in. Het concept van dit netwerk is over het Kanaal nog niet toegepast.

JVdPo, JABO​
 

·
Registered
Joined
·
39 Posts
Ik heb toch sterk de indruk dat de verkoop van de lofts geen monsterlijk groot succes is. er staan er nog steeds een deel te koop en de toren is nu toch al enige tijd "klaar". afgelopen zomer heb ik eens gebeld met immoflash om te vragen of ik toegang kon krijgen op het dak van het gebouw om eens wat panoramische kiekjes te maken. Men zei me dat ik beter kon wachten tot er ballustrades op het dak stonden, kwestie van veiligheidsredenen. dit ging snel gebeuren, ondertussen maanden later, zie ik er nog steeds geen op staan. en ik kijk elke dag op de toren uit. foto vanuit de slaapkamer.:)


 
21 - 40 of 63 Posts
Top