SkyscraperCity Forum banner
1 - 11 of 11 Posts

·
Registered
Joined
·
6,257 Posts
Mooie foto's en mijn favo is 8.
Als over enkele jaren oa New Orleans, de Rotterdam en misschien Baltimore gerealiseerd zijn, wordt dit een hotspot om foto's te nemen.
 
1 - 11 of 11 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top