SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 55 Posts

·
Registered
Joined
·
230 Posts
BU hotel cox guman 4 yada 3 ulduz olar, deyilmi?
Məncə dövlət əhəmiyyətli tədbirlərin keçiriləcəyi, yüksək səviyyəli bir otel olacaq.
Gözəl yerdə yerləşməsi, o istiqamətdə yeni yol çəkilməsi, binanın qarşısındakı landşaftın dizaynı belə güman eləməyə əsas verir. sanki binanın quruluşunda da qonaqların təhlükəsizliyi nəzərə alınıb :)
 

·
Moderator
Joined
·
5,218 Posts
Discussion Starter · #18 ·
Boulevard Hotel (opening in June 2015)

Named after eponymous Sea-front walking promenade and set right at the Baku Bay towards the east of the city center, BOULEVARD hotel offers 818 comfortable rooms. Located in the heart of Baku White City district, along one of the main routes connecting the city center with Heydar Aliyev International Airport, the hotel is aimed to be the largest Conference Hotel in Azerbaijan.

Absheron Hotel Group
 
1 - 20 of 55 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top