SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 34 Posts

·
Captain
Joined
·
3,358 Posts
Ff zonder dollen. Het ontwerp is zeker gedurfd. Origineel ook. Maar ik vind 'm wel erruhg lomp ogen. Had er 50m bovenop gegooid en hij had heel wat stoerder geoogd.
 

·
Registered
Joined
·
500 Posts
Wat is het materiaalgebruik voor deze toren. Als het hoogwaardig materiaal is denk ik dat dit wel eens een van de mooiste bouwwerken van ons land kan worden. De renderings zien er in ieder geval veelbelovend uit...
 
1 - 20 of 34 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top