SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Banned
Joined
·
400 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Bouw woonzorgcomplex in Leiderdorp stap dichterbij
De bouw van een woonzorgcomplex voor ouderen in Leiderdorp lijkt een stuk dichterbij. Op de plek van zorgcentrum Dillenburg en theater De Muzenhof komt een complex met een ranke woontoren van vijftien verdiepingen.


Volgens planning vieren de senioren de kerstdagen van 2009 voor het eerst in hun nieuwe woning. Het complex is ontworpen door BSP Architecten uit Zoeterwoude. Het plan voor de bouw van een woonzorgcomplex langs de Engelendaal bestaat al jaren, maar lag lange tijd stil omdat het onbetaalbaar was. Nu lijkt het erop dat er een oplossing is gevonden voor de miljoenen die het project tekort komt, zegt directeur Verdoes van woningstichting AWL. “Dat tekort bestaat nog steeds, maar het kan meevallen.” AWL en gemeente hebben een financiële onderbouwing van het plan ingediend bij het College Bouw, een afdeling van het ministerie van VWS.


Nieuwste eisen
Het complex bestaat uit 60 zorgwoningen als vervanging van Dillenburg. De woningen voldoen aan de nieuwste eisen, waardoor bejaarden een woonkamer en een slaapkamer krijgen en niet langer hun bed in de woonkamer hoeven te zetten. De zorgwoningen komen op de plek van De Muzenhof, tegen seniorenflat Het Keerpunt aan. Aan de kant van de Engelendaal komt een tuin. Op de plek van Dillenburg willen AWL en gemeente 100 appartementen bouwen van ongeveer 100 vierkante meter (drie en vier kamers). De appartementen komen deels in een halfrond gebouw van vijf etages langs de kruising van de Engelendaal met de Heinsiuslaan, en deels in een woontoren met twee appartementen per etage.

Atrium
Ook komt er een atrium met onder andere huisartsen. Aanvankelijk zat de toren niet in het plan, maar het halfronde gebouw zou dan negen verdiepingen hoog worden. De deelnemende partijen vonden dit er te massaal uitzien. Van de appartementen wordt minimaal 30 procent verhuurd via AWL. De rest wordt verkocht. Parkeren gebeurt ondergronds. De bouw van het complex begint in 2008.

bron www.zibb.nl
 

·
Registered
Joined
·
852 Posts
jaja, hoogbouwwoede in Leiderdorp

4 woontorens van 14 verdiepingen zijn al in aanbouw (2 hebben het hoogste punt al bereikt), daarnaast willen ze er nog 1tje van minimaal 14 verdiepingen bouwen en dan ook deze nog van 15 verdiepingen, we gaan straks Leiden nog voorbij :D :p
 

·
Kejje't hoore dan!?
Joined
·
205 Posts
Ja, Leiderdorp heeft ook inmiddels de midrise ontdekt! Leiden zullen jullie echter toch nog niet direct vooruit gaan, aangezien de komende jaren een aantal plannen gerealiseerd worden op diverse locaties in de stad die al jaren op de rol staan: stationsplein, 5 meiplein, vlietpoort, LUMC terrein, diamantlaan (ja, ook daar schijnt nu iets van 15 etages te komen), wellicht eindelijk de tweede groenoord toren...
Maar qua hoogte kan Leiderdorp wel winnen binnen afzienbare tijd: in Leiden is de bovengrens nu op 70 meter gesteld in een nieuwe nota. Op diverse punten in de stad mag die hoogte gebouwd worden, maar nergens hoger (en in de binnenstad en andere rustieke wijken zijn uiteraard de max hoogten lager). Dus als Leiderdorp nu binnenkort ergens een leuke toren plant van 75 of 80 meter, dan hebben jullie weer wat om de "grote buur" de ogen uit te steken! :)
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top