SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Bas
Joined
·
27,160 Posts
Ja, in dat laatste gebouw ben ik toevallig ook wel eens geweest. Nog altijd zichtbaar vanaf de A 28. Een achter-tante-met rode-haren.... van mij heeft daar ooit bovenin gewoond. Dat is het enige wat ik van dat bezoek kan herinneren, moet ergens eind 70er jaren zijn geweest. Toen was deze acht-hoog flat nog imponerend....
Bedankt voor het unieke plaatje.:)
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top