SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
11,335 Posts
Leuke serie van een wijk die ik goed ken, vind vooral een aantal bouwprojecten wel interessant uit deze wijk.
Waaronder die aan de Bachlaan(app.) reeds lange tijd opgeleverd, en een aantal woningbouwprojecten aan de invalsweg naar het Wijkwinkelcentrum.

Blijf het wel raar vinden dat zo'n grote school midden in een wijk komt te staan.
Maar het ziet er verder wel goed uit :).
Wat is overigens de grootste school van Nederland, als dit de 2de grootste is ........( denk dat je overigens wel middelbaar beroepsonderwijs "ROC" bedoeld of niet)?
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top