SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Moderator
Joined
·
58,500 Posts
Volgens mij heeft Zwolle tijdens werkdagen over de 150.000 mensen binnen de stadsgrenzen. 50.000 studenten, 80.000 arbeidsplaatsen... en dat voor een stad van 115.000 inwoners...

Mooie fotoserie, ik fiets altijd door Holtenbroek op weg naar het centrum.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top