SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Banned
Joined
·
4,478 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Holtenbroek zwolle, grootschalige sloop en nog grootschaligere nieuwbouw. Dat is de realiteit anno 2007. Hier een sfeerimpressie van een stukje van de wijk die totaal wordt omgeploegd, en wat met het deltion college de 2e grootste school van nederland krijgt.


1. De burgemeester roelenweg met zijn nieuwe kantoorgebouw van Achmea. Ik reken dit tot holtenbroek omdat alleen de a-28 deze gebieden door midden splijt. Beide stukken worden gekenmerkt door nieuwbouw.2. Zicht vanuit holtenbroek (met flinke zoom uiteraard)3. Het is duidelijk, grauwe stempelbouw past niet meer in het holtenbroek van nu.4. Frisse nieuwbouw als je naar rechts draait. Rijtjeshuizen, appartementen, horeca en een giga school maken dit tot een bijzonder stukje Zwolle.5. Zou hij het allemaal kunnen bij benen?6. Appartementen Complex Aiida nadert haar voltooing.7. De vernieuwde verhulststraat en het pas opgeleverde Winkelcentrum. Je ziet flatgebouw de Symfonie.8. Een nieuw aangelegde rotonde, met het schoolgebouw wat over de weg wordt aangelegd...lekker stedelijk :)
9.Dit wordt het restauratie gedeelte van de school.10. De peperbus.Doorkijkje, binnenkort worden deze delen aan elkaar vast gebouwd waardoor de school honderden meters lang wordt.Het karkas van een ander deel verderop.Wat er met dit kantoorgebouw gaat gebeuren weet ik niet, hoeft van mij niet perse gesloopt te worden.Holtenbroek in een notedop:
Binnenkort: URBEX ZWOLLE---ZONNEHUIS :nuts:Dank u :)
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top