SkyscraperCity Forum banner
1 - 13 of 13 Posts

·
Administrator
Joined
·
30,670 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Bron: Telegraaf

Bouwplannen vaker verstoord
door Annemiek Paping

DE BILT - Beschermde diersoorten hebben de afgelopen jaren een streep gezet door een recordaantal bouwplannen. Door de onverwachte aanwezigheid van bijvoorbeeld de rugstreeppad, de korenwolf, de zandhagedis, de das, de vleermuis en de kwartelkoning liepen vele projecten forse vertragingen op.

De schade beloopt tientallen miljoenen euro's per jaar. Het betreft de kosten van overbodige voorbereidende werkzaamheden en voor het opstarten van nieuwe procedures. "De vertragingen leiden bovendien tot grote ergernis", weet Willem van Leeuwen, voorzitter van Aedes (de brancheorganisatie van woningcorporaties). "We hebben de ambitie het tempo van het bouwprogramma in dit land op te schroeven, maar lopen steeds vaker op tegen stagnatie door de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Dan weer is de broedende vleermuis een hype. Als gevolg van de aanwezigheid van nestjes kunnen panden soms maandenlang niet worden gesloopt om ruimte te maken voor nieuwbouw. Maar ondertussen is de grond wel verworven, een exploitatie gemaakt en is er geld geleend."

Om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen, heeft Flevoland onderzocht welke beschermde diersoorten weer in de provincie voorkomen en laat dat nu in kaart brengen. Met behulp van deze gegevens, die via een website beschikbaar worden gesteld, kunnen grote infrastructurele werken beter worden voorbereid. Het risico dat de plannen afketsen op de aanwezigheid van beschermde diersoorten wordt zo aanmerkelijk kleiner.
 

·
Banned
Joined
·
7,693 Posts
Alsof mensen de herrie zo leuk vinden! Waarom blijven bouwmethoden nog zo achter? Je weet dat we heel erg zuinig moeten zijn op dat pietsie natuur dat we nog hebben.

Er is geen onverwachte aanwezigheid van natuur; dit is domheid van de bouwers, planologen e.a.

Portaal bouwt o.a. op Rhederhof en aan die aanpak kan die van Leeuwen een voorbeeld nemen:

Artikel uit De Gelderlander van 21-04-2005
'Met dit plan voor Rhederhof willen we de procedure in'

Door onze verslaggever


RHEDEN - "Dit stedenbouwkundig plan is ons eindvoorstel waarmee we de procedure in willen", liet Frans Westdorp van Portaal gisteren weten tijdens de presentatie van de plannen voor het landgoed Rhederhof.


Op een steenworp afstand van het plangebied - gelegen aan de rand van Rheden - werden gisteren in De Roskam de tekeningen toegelicht. Op de plek waar nu, behalve het oude landhuis, ook nog een voormalig bejaardentehuis en een asielzoekerscentrum staan willen de eigenaren 81 nieuwe woningen creëren. Plus vijf koopappartementen in het oude landhuis.

De woningen zijn verdeeld over verschillende bouwvormen. Zo bedachten de architecten onder andere een torenwoning, een dure koopwoning met vijf verdiepingen.

Daarachter staan, verzonken in het landschap, 28 patiowoningen gepland. De helft ervan worden duurdere huurwoningen de rest is koop. Onder dit complex moeten ook de toekomstige bewoners van de Monoliet hun voertuigen kwijt kunnen. De Monoliet bestaat uit veertig appartementen, bedoeld voor sociale en middeldure huur.

Achter de patiowoningen komen volgens het plan nog twaalf (koop) eengezinswoningen. Naast de oude villa moet een moderne evenknie verrijzen. Westdorp: "Met dit plan willen we iedereen bedienen, inclusief starters en senioren. Uitgangspunt was om met een verzorgd plan te komen voor het kwetsbare gebied. We vinden dat de nieuwe bebouwing niet moet concurreren met het monumentale karakter, verder moet het leefbaar zijn en de materialen moeten passen in de omgeving."

In 2000 werden Portaal uit Veenendaal en Kuiper Vastgoed uit Arnhem voor 2,5 miljoen gulden eigenaar van het landgoed dat in totaal veertien hectare groot is. Het plangebied beslaat de helft daarvan en daarop staat 10.000 vierkante meter bebouwing gepland. "Qua bouwvolume komt er niets bij. Uiteraard zijn er mensen die begaan zijn met het gebied, maar de uitkomsten van een onderzoek naar natuurwaarden hebben we in de opzet verwerkt." Met dit plan op tafel willen Kuiper en Portaal in gesprek met organisaties als de Vereniging Natuurmonumenten en Das en Boom.

Ook het college van burgemeester en wethouders van Rheden gaat zich nu over de stukken buigen. Binnenkort wordt een intentieverklaring ondertekend, die als basis moet dienen voor de bestemmingsplanprocedure.

Volgens verwachting is het asielzoekerscentrum mei 2006 gesloten en verdwijnt de tijdelijke bebouwing. Voor het bejaardentehuis moet een sloopvergunning komen. "We hopen dat we na de zomervakantie in 2006 kunnen beginnen met slopen, en dat we begin 2007 met de bouw kunnen starten", aldus Westdorp.

-

In het ontwerp van de huizen wordt o.a. verwerkt dat er geen lichtverontreiniging komt.
 
Joined
·
35,447 Posts
Mja vaak is het ook zo dat ze het al lang wisten dat er een beschermde diersoort was, of hadden kunnen weten. Maar men neemt dan het risico en als er dan per ongeluk een milieuorganisatie achter komt dan zijn ze de pineut. Ik vind het iig terecht dat bepaalde diersoorten beschermt worden.
 

·
Just another user
Joined
·
4,936 Posts
Af en toe gaat het gewoon te ver. Je kunt dieren tenslotte ook best verplaatsen mits er maar een duidelijk beleid komt wat natuur en wat bebouwing word. Daarnaast vraag ik me ook weleens af of er niet mensen zijn die bewust ergens dieren neerplaatsen.
Verder word bebouwing vaak overschat als kwaat tegen dieren. Er zijn ook genoeg gevallen waarbij onze bebouwing juist nieuwe soorten heeft aangetrokken.
 

·
Administrator
Joined
·
30,670 Posts
Discussion Starter · #5 ·
In principe valt er best wel wat te zeggen voor het argument dat we altijd bewust met de omgeving moeten omgaan, maar aan de andere kant zeggen we net zo makkelijk tegen mensen dat ze niet moeten zeuren als er ergens een uitbreidingsplan ligt. Plus waarom ons wel druk maken over het leefgebied van een of andere strontvliegkikker, en wel koeien en varkens mesten en slachten om ze op te vreten.
 

·
Registered
Joined
·
14,159 Posts
Het heeft ook een duidelijke keerzijde.
M'n ouders zijn bezig een (soort van) natuurgebied aan te leggen (het Rijk strooit voor ons gelukkig nog steeds met goud subsidiegeld), maar de gemeentes waarin dat komt te liggen proberen de boot af te houden. Waarom? Omdat ze bang zijn dat een nieuw natuurgebied hun een hoop geld gaat kosten ivm toekomstige woningbouwplannen e.d. van deze gemeentes.
Kortom, de uit Amerika overgewaaide juridisering van de samenleving die de milieuorganisaties zo voor staan, leidt tot grote terughoudendheid van gemeentes als het gaat om natuurontwikkeling in gebieden die niet als zdanig zijn aangewezen. Het milieu is jammergenoeg verworden tot een grote claimcultuur waar advocaten goud geld aan verdienen (wat ik ze overigens niet misgun).

Liever had ik gezien dat al het geld en inspanning dat in NL in milieu gestopt wordt elders besteed zou worden, waar het een 10 keer groter "milieurendement" zou hebben. Voorbeelden: Brazilie, China, Indonesie enz.enz. Met euro 600.000 red je hier drie hectare leefgebied voor bijv. de strontvlieg, met datzelfde geld had je vele vele hectaren oerwoud kunnen redden...... Kortzichtigheid en egoisme (eigen leefomgeving) is mensen echter niet vreemd.
 

·
NascorInArgillaWalacria
Joined
·
1,668 Posts
We hebben een dichtbevolkt land waar de natuur vaak in de verdrukking komt. Als we in de toekomst willen blijven leven in een leefbaar land moeten we die natuur nou eenmaal koesteren. Juist mensen hoogbouw in NL een warm hart toedragen, zouden moeten inzien dat hoogbouw een prima manier is om (vaak onnodige) uitbreidingen van bedrijfsterreinen of VINEX locaties tegen te gaan. Nederlandse steden kunnen op een veel efficientere manier bebouwd worden, daarbij komt nog dat in de nabije toekomst de bevolkingsgroei stagneert en veel wederopbouwwijken gesloopt gaan worden.
 

·
The only way is up
Joined
·
90,858 Posts
Wow! Kinderdijk krijgt ook hoogbouwkriebels. :nuts:
Dit is wel weer typerend voor milieubewegingen. Ze belichten de zaak heel eenzijdig
en overdreven en stellen zo een bedrijfstak in diskrediet. Die reclames tegen dierproeven
zijn daar ook een voorbeeld van. :bash:
 

·
NascorInArgillaWalacria
Joined
·
1,668 Posts
Eric Offereins said:
Wow! Kinderdijk krijgt ook hoogbouwkriebels. :nuts:
Dit is wel weer typerend voor milieubewegingen. Ze belichten de zaak heel eenzijdig
en overdreven en stellen zo een bedrijfstak in diskrediet. Die reclames tegen dierproeven
zijn daar ook een voorbeeld van. :bash:
Tja, die campagnes doen de milieubeweging meer slecht dan goed, ze onderschatten het NL'se volk in deze.
 
1 - 13 of 13 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top