SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 39 Posts

·
Registered
Joined
·
1,008 Posts
Discussion Starter · #18 ·
Super slike Edine! :)

Bash volish Brchko?
Ma eto, dosta vremena provedem tamo, što poslom što s porodicom, pa reko što ne bi i za Brčko otvorio jedan thread, iznenadio sam se da ga nije dosad bilo. A da je lijep grad, zaista jeste.

Nadam se da ću biti u prilici skoro da napravim sam svoju photo-reportažu, pa je očekujte ovdje uskoro :D
 
1 - 20 of 39 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top