SkyscraperCity Forum banner

A po wejściu do środka widzimy...

Brama do przeszłości

1242 Views 3 Replies 3 Participants Last post by  nikmin
1 - 4 of 4 Posts
Podoba mi się kolorystyka oraz ukazanie faktury elementów sceny. Te pęknięcia, odpryski, głębia boniowania czy bruk. Panuje tu "jakiś" klimat. Taki nieokreślony. Chciałem napisać, że mimo tego wszystkiego brakuje mi tu jakiegoś smaczku, czegoś interesującego, ale... dostrzegłem to poliuretanowe uszczelnienie i wystarczająco mnie to rozbawiło :)
See less See more
Pianka podkreśla, że do przeszłości już nie da się wrócić ;)
A miejsce jest ciekawe również ze względu na swoją historię - stara, nieużywana już brama, do kilkusetletniej synagogi Izaaka. W nocy pięknie oświetlone zawieszoną powyżej latarnią metalohalogenkową, dzięki wysokiemu zawieszeniu i wąskiej ulicy ładnie podkreśla fakturę ściany. Tylko trzeba trafić na czas, kiedy akurat nie parkuje w kadrze żaden samochód.
Polecam miejsce, jakby ktoś akurat miał czas i był w Krakowie.
See less See more
odjalem punkcik, bo troche pszeszkadza mi ten cien
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top