SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 23 Posts

·
Registered
Joined
·
11,335 Posts
Of de fotografen worden steeds beter, of Rotterdam wordt steeds mooier.

Foto 14 slaat echt alles, waarin Rotterdam met recht laat zien dat steden als Amsterdam zelfs ver achter liggen op dit soort stedelijkheid en dat vooral vanuit en in het Centrum door aanwezigheid van hoogbouw.
Iets waardoor toch de mooiste Skylines van een stad ontstaan (er zijn uitzonderingen).
 

·
Moderator
Joined
·
22,346 Posts

·
Banned
Joined
·
10,279 Posts
Beste Rotterdamse Boek van 2010 gekozen
18 maart 2011

'Brandgrens Rotterdam 1930/2010' is het beste Rotterdamse Boek van 2010 geworden. Dat werd donderdagavond bekend gemaakt in de centrale bibliotheek van Rotterdam.

Het boek van stadshistoricus Paul van der Laar kreeg ruim een derde deel van alle uitgebrachte stemmen. Het is een publieksprijs, want bezoekers van de bibliotheek mochten online op hun favoriete boek stemmen. In totaal hebben veertien mensen aan het boek geschreven.
www.rijnmond.nl
 

·
Registered
Joined
·
27 Posts
Dat is een hele mooie serie nacht foto's ! De mooiste die ik tot nu toe gezien heb, Rotterdam is dan ook mooi in de nacht.
Dat licht van de gebouwen is al prachtig, die spots maken er een hele mooie lichtshow van... mooi...


De eerste 15 foto's van dit topic zie ik niet... daarna enkele foto's wel... en die zijn SUUPPPER....
Wat is er gebeurd met die eerste 15 foto's als ik vragen mag ?
 
1 - 20 of 23 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top