SkyscraperCity Forum banner

poll

 • Zeker zinvol en geeft mij veel meer inzicht in (mijn) brandveiligheid. Ik raad het anderen aan.

  Votes: 1 100.0%
 • Enigszins zinvol en geeft mij meer inzicht in (mijn) brandveiligheid. Ik raad het anderen aan.

  Votes: 0 0.0%
 • Noch zinvol, noch waardeloos/ weet niet.

  Votes: 0 0.0%
 • Niet echt zinvol voor mij/ ik kan er eigenlijk niets mee. Ik raad het anderen niet aan.

  Votes: 0 0.0%
 • Helemaal niet zinvol en geeft mij geen nieuwe inzichten. Ik raad het anderen niet aan.

  Votes: 0 0.0%

Brandveiligheidsonderzoek 2018 (voor hoogbouw en laagbouw)

1331 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  RichardStar-Line
Beste forumleden,

Hierbij willen we u uitnodigen voor Brandveiligheidsonderzoek 2018.

Via de volgende link kunt u meer info vinden en het onderzoek starten: https://www.star-line.nl/c-4369112/star-line-s-brandveiligheidsonderzoek-2018.

Waarom zou ik meedoen?
U ontvangt direct na afloop automatisch en gratis uw gepersonaliseerde rapport per e-mail. Duur: 5-15 minuten. U kunt anoniem meedoen en het onderzoek is objectief. U krijgt ook een aparte sectie met SkySaver advies. Verder kunt u binnenkort de resultaten van alle deelnemers (geanonimiseerd) downloaden.
Het belangrijkste is dat u beter inzicht krijgt in uw (brand)veiligheidssituatie en dat u deze verder kunt verbeteren m.b.v. acties en verder onderzoek.

Dit onderzoek is vooral met hoogbouw in het achterhoofd ontwikkeld.

De volgende onderdelen komen aan bod:
 • Conclusie uit dit onderzoek: Kans op brand in komende 5 jaar (op basis van kans op brand in uw woning: kans op brand door externe factoren en kans op brand door interne factoren). Verder de kans op een (extra) snelle rook -en brandontwikkeling, kans om de brand uit te kunnen doven, kans om op tijd te kunnen evacueren met iedereen in het huishouden);
 • Evacuatietijden (op basis van hoogte waarop u woont, tot op de 50e verdieping, wel/ geen rookmelder/ blusmiddelen, aantal vluchtwegen, wel/ niet ontstaan brand tijdens uw slaap, meer of minder dan 150 mensen woonachtig via uw gebouwingang, obstakels in gemeenschappelijke ruimten, mensen met een (lichamelijke) beperking onder u, etc.);
 • Brandweer tijden, aankomst bij uw huis, aankomsttijden op uw verdieping (op basis van afstand brandweer, hoogte waarop u woont en de aspecten zoals genoemd bij ‘Evacuatietijden’);
 • Actie bij brand;
 • Rookgevaar;
 • Waarschuwingen voor uw woonsituatie;
 • Rookmelders;
 • Tussendeuren dicht/ open en invloed op brand;
 • Blusmiddelen;
 • Evacuatie oefenen;
 • Materiaalgebruik;
 • Brandoverslag;
 • Gebruik van zwaar gereedschap in huis, roken, koken met loshangende mouwen, kinderen en lucifers of aanstekers, kaarsgebruik, gasflessen;
 • SkySaver advies;
 • Evacuatietijden in tabelvorm vergeleken met aankomsttijden brandweer en via de trappen evacueren tot op de 50e verdieping);
 • Elektriciteitsnet, elektrische apparaten, gebruik en onderhoud;
 • Onderhoud woning/ gebouw (+ketels/ geisers/ tanks/ schoorstenen);
 • Voorzieningen in gemeenschappelijke ruimten;
 • Buurtoverleg en sociale controle;
 • Algemene tips;
 • Rook -en brandontwikkeling, algemeen;
 • Bronnen.
Dit onderzoek is met de grootste zorg samengesteld. De ontwikkeling heeft enkele honderden uren gekost.

Ik kijk er naar uit om een of enkele meningen van u te kunnen verzamelen. Zie ook de 'Poll'. Mocht u positief zijn over het onderzoek dan vragen wij u dit onderzoek te delen.

Hopelijk heeft u hier iets aan.

Gr.,

Richard.
See less See more
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top