SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 26 Posts

·
Registered
Joined
·
372 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Er was nog geen topic over (Nederlandse) brandweerkazernes. Er staat in onze stad een brandweerkazerne die momenteel wordt vernieuwd, inclusief de slangentoren.

Oud:Nieuw:Ik ben benieuwd naar de kazernes in andere steden, met name de slangentorens!
 

·
Registered
Joined
·
483 Posts
^^
Maar dan wel de vraag: waarom hebben moderne kazernes dan geen slangentoren? Zijn de brandslangen tegenwoordig van een ander materiaal gemaakt zodat ophangen om te drogen niet meer nodig is?
 

·
Registered
Joined
·
372 Posts
Discussion Starter · #7 ·
Dat vroeg ik me ook af. Dit bevestigt onze vraag:

Tegenwoordig hoeft een brandweerslang niet meer te drogen. "Ze zijn nu van een soort kunsstof gemaakt en dan is dat niet nodig", zegt Van den Hoven. "Ze worden schoongespoten en vervolgens gewoon opgerold in de wagen. Dat kan prima en scheelt een berg werk voor onze mensen."
Inderdaad van een ander materiaal! Er zullen dus nog wel wat slangentorentjes tegen de vlakte gaan, aangezien die niet meer nodig zijn. In Leeuwarden komt trouwens wel gewoon een nieuwe slangentoren. :S
 

·
hoog boven Groningen!
Joined
·
3,333 Posts
^^ Misschien omdat de brandweer gebruik maakt van een standaardtype slang, zodat bij een grote brand slangen van het ene korps aangesloten kunnen worden op die van een ander korps? ;)
 

·
Bas
Joined
·
15,707 Posts
Je kunt ook afvragen hoe vaak of hoe weinig de traditionele slang nog wordt gebruikt. De meeste keren dat de brandweer uitrukt is dat voor zaken, die niets met brand te maken hebben. Auto`s uit elkaar halen komt het meeste voor, verder schoorsteen-keuken-afvalcontainer-en motorbrandjes, welke met een eenvoudig blusmiddel te bedwingen zijn. Als er dan eens een keer een echte uitslaande brand is, rolt men de kunststof slangen wel uit. En die rol je dus inderdaad na gebruik weer op, net als bij die brandhaspels op scholen en in bedrijven.
 

·
hoog boven Groningen!
Joined
·
3,333 Posts
Auto's uit elkaar halen... daar zijn sloopbedrijven voor. Maar inderdaad, daadwerkelijk branden blussen behoort zeker niet tot de meestvoorkomende taken van de brandweer. De meeste uitrukken zijn vanwege automatische brandalarmen, die vaak loos zijn. Andere meldingen die vaak voorkomen zijn het bevrijden van mensen (uit liften en auto's), het schoonmaken van de weg na een ongeluk, of het assisteren van ambulancepersoneel als een patiënt horizontaal van boven naar beneden moet. Bij brandmeldingen, afgezien van de automatische brandalarmen, gaat het vaak om autobranden, containerbranden, kleine buitenbrandjes en brandgeruchten (vermoeden van brand). Meestal volstaat voor het blussen van dergelijke branden de tank die in de tankautospuit aanwezig is. Daar zit minimaal 1.500 liter water in, steeds vaker aangevuld met een schuimvormend middel (One7). Daarbij worden meestal zwarte hogedrukslangen gebruikt waarmee de aanval meteen geopend kan worden. Die slangen hoeven -voor zover ik weet- vanwege het veelvuldig gebruik niet gedroogd te worden.
 

·
Registered
Joined
·
1,614 Posts
Verdikke, njoy, waarom weet jij toch altijd alles? ;)
 
1 - 20 of 26 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top