SkyscraperCity banner

1 - 20 of 24 Posts

·
Urban flâneur
🏳️‍🌈
Joined
·
3,837 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
The Existing Bratislava Zoning Plan (Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy)

The current zoning plan for the City of Bratislava, approved in 2007, defines the city's development. The plan is the basis for decision-making by the building authorities, and must be respected by all proposed developments. The current zoning plan identifies publicly beneficial development, addresses transport and technical infrastructure and, above all, defines how individual parcels of land can be utilized.

The current zoning plan defines:
  • Functional regulations, or the permitted land use of individual sites (eg: residential, industrial, sports and recreation, public amenity, transport, etc.)
  • Spatial regulations, or the capacity of each site, which differs based on the site’s designation as either a stabilized, developmental, or transformational area.
  • The share of housing in the city center, as well as where green areas, flood plains, large development areas, publically beneficial developments, transport infrastructure, and technical infrastructure are to be located.
1116019


The zoning plan is generally binding, though in some cases it is possible to make changes or adjustments. A new zoning plan for the city is currently being drafted by the City Hall and Metropolitan institute of Bratislava. In view of the preparation of the new Bratislava Zoning Plan, the adoption of changes to the existing zoning plan is now limited, aside from critical changes needed for the functioning of the city.
1116044

_
Text: IPR Prague, adjusted
 

·
Urban flâneur
🏳️‍🌈
Joined
·
3,837 Posts
Discussion Starter · #2 · (Edited)
Dúbravka zverejnila návrh urbanistickej štúdie zóny Pod záhradami, ktorý je možné pripomienkovať do 31. marca:
Jej hlavným cieľom je zapracovanie nového verejného parku, ktorý má vzniknúť na nevyužívanom priestranstve za Kostolom Ducha svätého. Predkladaná je v dvoch variantoch, ktoré sa od seba odlišujú najmä zahrnutím novej cestnej komunikácie medzi Koprivnickou a ul. Pod záhradami či možnosťami ďalšej výstavby v tomto území.

Z funkčného hľadiska sú navrhované nasledovné zmeny:
  • zmeniť súčasné funkčné využitie časti územia – zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti (kód 501) rozvojové územie na parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy (kód 1110) rozvojové územie; Ostávajúce funkčné využitie 501 s dôrazom na polohu v organizme mesta (územie vonkajšieho mesta) riešiťprevažne ako málopodlažnú zástavbu. Podiel bývania riešiť v rozmedzí do 70 % celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy. Zariadenia občianskej vybavenosti situovať predovšetkým ako vstavané zariadenia v polyfunkčných objektoch. Ako súčasť územia riešiť plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu

  • zmeniť súčasné funkčné využitie časti územia, viacpodlažnú zástavbu obytného územia (kód 101), stabilizované územie, na parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy (kód 1110) rozvojové územie, zároveň je potrebné preukázať bezkolíznosť umiestnenia nového funkčného využitia parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy s okolitými funkciami v území

  • plochy charakteru parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy (kód 1110) rozvojové územie, odčlenené od plôch s kódom 101, 201 a 501, v návrhu UŠ sústrediť tak, aby vznikla kompaktná plocha pre vybudovanie parku o výmere minimálne 21 000 m2,
1115930

Komplexný návrh, variant 1:
1115931

1115933

Variant 2:
1115935

Vizualizácia parku:
1115936
 

·
Registered
Joined
·
3,463 Posts
Thread na tieto veci uz je:

 

·
Registered
Joined
·
3,945 Posts
Komplexný návrh, variant 1:


Variant 2:
View attachment 1115935
Vizualizácia parku:
Zrovna vcera som bol v Dubravke a som krutil hlavou, ze ako je mozne ze v centre Dubravky je tolko volnych pasienkov. Jedna volna plocha medzi kulturakom a Billou, druha medzi Lidlom a byvalou postou a dalsia vid hore. Vsetky tri by sa mali zastavit vhodnym urbanizmom a architekturou a dotvorit cele toto uzemie a definovat ho za naozajne centrum. Teraz to tam vyzera priserne a to ze tam pridu 2x do roka kolotoce a rozlozia sa na tychto pasienkoch nepovazujem ani za kulturne a ani za vhodne vyuzitie. Hore navrhnuty park berem tiez za premarnenu prilezitost dourbanizovania tejto lokality. Ale jasne mroz Zatovic musi dat nazrat oveckam...
 

·
Prešpurák
Joined
·
7,207 Posts
Čo ti ja viem, mne by nevadilo, keby v mojom okolí bolo toľko voľnej trávnatej plochy na behanie pre deti, napríklad práve v súčasnej situácii by som to aj celkom uvítal. Časom sa to určite zastavia, ale fakt by som to nepovažoval sa chybu, ale skôr za potenciál.
 

·
Prešpurák
Joined
·
7,207 Posts
Myslel som priamo v intraviláne, nemyslel som lesy za sídliskom :)
 

·
YIM.BA
Joined
·
9,248 Posts
Nejde vyslovene o územné plánovanie, ale údajne od začiatku februára vstúpila do platnosti nová norma na obytné budovy. Vraj je tam nejako riešené aj preslnenie. Nemá niekto prístup k normám, že by nám to tu osvetlil ( :) )?
 

·
Registered
Joined
·
213 Posts
zaujímavý článok o.z. Amres z FB o neexistujúcich uliciach v BA. Dobré aj ako inšpirácia pre budúce mestské intervencie

bod 3 CHÝBAJÚCE SPOJENIA by sa dal realizovať pre peších čiastočne aj dnes:
"Po vzniku Československej republiky pokračovala Bratislava vo veľkom raste a vo veľkom sa začali zastavovať štvrte, vytýčené už v minulosti, no dosiaľ nezastavané alebo zastavané drobnou zástavbou, vtedy považovanou za nedostačujúcu. Nové podmienky si vyžadovali, aby boli prerazené viaceré nové ulice, ďalšie mali byť rozšírené – najznámejšou z nich bola Obchodná.
Keďže sa však nepodarilo všetky plány dokončiť, dodnes sú v Bratislave miesta, ktoré akoby nedávali zmysel. Príkladom je križovatka Bezručovej ulice s Grösslingovou, kde chýba doslova len niekoľko metrov, aby bola spojená s Rajskou. Toto pokračovanie sa skutočne plánovalo, a nemalo končiť len tu: za Rajskou bola postavená Hollého, spojená s Heydukovou. Tu sa nachádza v jej pokračovaní vstup do uličky, odkiaľ vidno zadné strany domov na Obchodnej. Tieto mali byť odstránené, rovnako ako zástavba Obchodnej na druhej strane, čím by sa dosiahlo prepojenie so Živnostenskou. Od Kollárovho námestia až takmer po nábrežie by sa dalo prechádzať jednou dlhou ulicou.
Ďalší podobný príklad sa nachádza len o pár desiatok ďalej, kedy sa Lazaretskú a Dobrovského nepodarilo predĺžiť po Kollárovo námestie. Bráni tomu zadná strana Hurbanovych kasární. Iné nedokončené ulice sú Čajkovského, ktorá mala preraziť záhradu Úradu vlády a napojiť sa na Spojnú, alebo Gajova, ktorá mala vyústiť na Štúrovu. Východný okraj Gajovej zas nie je cestou spojený s Lazaretskou, pešie spojenie však je možné."
 

·
Registered
Joined
·
3,945 Posts
Nejde vyslovene o územné plánovanie, ale údajne od začiatku februára vstúpila do platnosti nová norma na obytné budovy. Vraj je tam nejako riešené aj preslnenie. Nemá niekto prístup k normám, že by nám to tu osvetlil ( :) )?
no zmenilo sa to ze sa nebude posudzovat svetlotechnika 1. marcu ale k 21. marcu (to iste plati na september z 1. na 21.). V podstate vychodne a zapadne byty na tom ziskaju, pohorsia si juzne, nakolko slnko je uz vyssie tak nemusi ak je pred oknom nejaky balkon na vyssom poschodi zasvietit do bytu.

- dalsia zmena je ze sa definuje podzemne podlazie, ktore musi byt zapustene minimalne 50% v povodnom terene. Cize koniec odrbom, ze prve podlazie sa postavi na terene a prikryje zeminou.

- po novom rodinny dom moze mat len 2 bytove jednotky ( tu je rozpor medzi stavebnym zakonom a normou, kedze stavebny zakon je nad normami a hovori o 3 bytovych jednotkach)
 

·
Urban flâneur
🏳️‍🌈
Joined
·
3,837 Posts
Discussion Starter · #12 · (Edited)
Keď už sa tu začala téma o neexistujúcich uliciach, zaujali ma tieto odhalené pozostatky schodov na Žižkovej:
1385649

Hoci je to za bránou (ktorá tam bola evidentne postavená ilegálne), samotný koridor schodov aj ten priestor pred nimi patrí mestu. Pozeral som si to na katastri a dala by sa tadiaľ spraviť veľmi šikovná prepojka do Fialkového údolia:
1385706

Červená čiara ohraničuje mestské pozemky, od súkromných vlastníkov by tak bolo potrebné odkúpiť (vyvlasniť) iba nejakých 150m2. Potenciálne je tu dokonca možnosť napojenia na Strmú cestu či Slepú (aj keď steny bývalého kameňolou sú dosť kolmé a výstavba akejkovek infraštruktúry by tam bola zrejme náročná).

Som rád že sa po dlhých rokoch začala riešiť výstavba schodov medzi Kráľovským údolím a Radvanskou, no myslím, že medzi hradným kopcom a nábrežím by sa zišlo oveľa viac podobných prepojení - nielen, že by dokázali celú lokalitu lepšie sprístupniť, no taktiež by ju výrazne zatraktívnili. Paradoxom inak je, že územné plány zón Machnáč, Mudroňova-juhozápad, Kráľovské údolie-Bôrik aj Podhradie sa tejto oblasti vyhli a tak tu nie sú nijak zadefinované pešie koridory.
 

·
Urban flâneur
🏳️‍🌈
Joined
·
3,837 Posts
Discussion Starter · #15 · (Edited)
Dňa 15. júna 2021 od 14:00 sa prostredníctvom obstarávateľa ARCH-INVEST, s.r.o. uskutoční prerokovanie územnoplánovacieho podkladu Urbanistickej štúdia „Dúbravka sever – Dúbravčice stred“ v štádiu rozpracovanosti. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa verejné prerokovanie za účasti spracovateľa uskutoční online.


 

·
Registered
Joined
·
2,397 Posts
Vozovna nikde...
Tá "vozovňa Dúbravčice" spomínaná vo viacerých materiáloch vrátane Územného generelu dopravy bola uvažovaná vlastne až severne od železničnej trate v oblasti Borov, ale ÚGD jej presnú polohu nešpecifikuje.

1632261Z popisu v ÚGD:

Vozovňa autobusov (a električiek) Dúbravčice (MČ Lamač)
▶ Spoločná vozovňa autobusov/električiek v oblasti Dúbravčice - Bory pre jednoduchšiu obsluhu severozápadnej časti Bratislavy.
▶ V súčasnej dobe je táto časť mesta obsluhovaná autobusmi, ktoré sú umiestnené v okolitých existujúcich vozovniach (predovšetkým Jurajov dvor a Petržalka) a vybudovanie novej vozovne výrazne zníži dĺžku manipulačných jázd. Zameranie vozovne z pohľadu dopravných prostriedkov je závislé od rýchlosti rozšírenia električkovej trate do oblasti Lamačskej brány, preto je vhodná dvojfázová výstavba vozovne.
▶ V prvej fáze by vozovňa slúžila pre autobusy na základe nasadenia vozidiel na linky v systéme existujúcich vozovní.
▶ V druhej fáze postupne s rozšírením električkovej dopravy do oblasti Dúbravčice by bola infraštruktúra vozovne modernizovaná a upravená pre umiestnenie električiek (kapacita 50 električiek).
 

·
Moderator
Joined
·
10,368 Posts
Tá "vozovňa Dúbravčice" spomínaná vo viacerých materiáloch vrátane Územného generelu dopravy bola uvažovaná vlastne až severne od železničnej trate v oblasti Borov, ale ÚGD jej presnú polohu nešpecifikuje.
Vozovna v zapadnej casti mesta sa mala projektovo pripravit v tom eurofondovom baliku na modernizaciu vozovni, ale bola zo zoznamu vyciarknuta, prave kvoli tomu, ze sa ziadala kapacitne neprimerana oproti tomu, aka tam je realna potreba. V skutocnosti dalsiu plnohodnotnu elektrickovu vozovnu nepotrebujeme - pre mesto velkosti Bratislavy uplne postacuju dve existujuce velke vozovne, dokonca vozovna na Trnavke ma este volnu kapacitu pre dalsie rozsirovanie.

Cize skor by sa malo ist podla mna cestou najdenia vhodnych mestskych pozemkov v zapadnej casti mesta, kde by sa aspon na zaciatok vybudovali spevnene odstavne plochy pre odstavovanie autobusov, podla moznosti aj s kanalom pre DO. Na to nepotrebujeme eurofondy ani projekty za miliony eur.
 

·
Urban flâneur
🏳️‍🌈
Joined
·
3,837 Posts
Discussion Starter · #20 ·
Verejné prerokovanie ÚPZ Ivánce
Územie Ivánce riešené územným plánom zóny je zväčša nezastavané a je súčasťou vonkajšieho mesta. V minulosti aj súčasnosti je časť územia využívaná na poľnohospodárske účely. V riešenom území sú navrhnuté tieto funkčné využitia 102 C- malopodlažná zástavba obytného územia, rozvojové územie a 1130 – ostatná ochranná a izolačná zeleň, stabilizované územie.
Cieľom ÚPZ Z je vytvoriť kvalitnú územnoplánovaciu dokumentáciu, ktorá by bola využiteľná pre proces územného rozhodovania a usmerňovania výstavby v zóne, doplnenie občianskej vybavenosti, bývanie, zosúladenie komplexného rozvoja územia s koncepčnými dlhodobými zámermi mestskej časti a mesta a zosúladenie individuálnych a verejných záujmov v kontexte vymedzených vlastníckych vzťahov k pozemkom.
Verejné prerokovanie konceptu riešenia Územného plánu zóny Ivánce v Záhorskej Bystrici sa uskutoční v stredu 16. júna o 18.00 hod v sále Spoločenského domu.

Variant 1:
1637192

Variant 2:
1637195

 
1 - 20 of 24 Posts
Top