SkyscraperCity Forum banner

[Bratislava] Karloveské rameno (8f)

25206 Views 56 Replies 18 Participants Last post by  zuzana
Web projektu:karloveskerameno.sk

Začiatok výstavby polyfunkčného domu: 29.12.2004
Koniec výstavby polyfunkčného domu: 21.07.2006

Obytný súbor pozostáva z dvoch terasovito ustupujúcich bytových domov. Oba domy sú prepojené jedným podzemným podlažím.

Nájdete v ňom domovú a technickú vybavenosť, pivnice bytov a parkovacie státia. Motoristi určite ocenia, že k niektorým parkovacím

státiam patria aj malé skladové priestory. Nespornou prednosťou podzemnej halovej garáže je jej presvetlenie. Prekvapí vás príjemné

denné svetlo, ktoré tu dopadá zo stropných svetlíkov. Bezbariérové prepojenie garáže s oboma obytnými domami je samozrejmosťou.

Parter domov tvorí občianska a domová vybavenosť. Na druhom až ôsmom podlaží sú byty zoskupené okolo preskleného vnútorného atria s

vloženými schodiskovými ramenami. Posledné ustúpené podlažie tvorí horná úroveň mezonetových bytov, nad ktorou sa nachádza domová

vybavenosť.

Vizualizácie

Konštrukčný systém

Polyfunkčné bytové domy A a B sú tvorené monolitickou železobetónovou stenovou konštrukciou z priečnych nosných stien konštrukčnej

hrúbky 200 mm o pôdorysnej osnove 7,5 m a monolitických železobetónových stropov hrúbky 220 mm; previsnuté konštrukcie (lodžie) sú

vyhotovené zo železobetónových dielenských prefabrikátov, ukotvených cez tepelnoizolačné koše (tzv. iso-korby). Podzemnú halovú garáž

tvorí železobetónový monolit s nosnými piliermi prierezu 600 - 1400 mm x 300 mm a obvodovými stenami hrúbky 300 m.
Vstupné dvere do bytov

Bezpečnostné protipožiarne dvere s bezpečnostným kovaním R1 s prekrytím /chróm/, oblé madlo/kľúč - vysoká ochrana BT3 Popis: 7 bodové,

EI30/EW45-D3 protipožiarna odolnosť (podľa EÚ noriem EN 1634 z oboch strán EI30 - EW30), zvuková izolácia (odskúšaná zvuková

nepriezvučnosť 37dB), tepelná izolácia (koeficient prestupu tepla k=1,95), oceľový rám, dvojitá oceľová platňa, istenie rohov pántovej

strany, zámok Locksys, prah drevený svetlý, panoramatický priezor s krytkou a menovkou Povrchová úprava zo strany bytu - MDF buk, dub,

zo strany chodby - MDF - farebný povrch

Interiérové dvere

Interiérové dvere otváravé nemecký výrobca LEBO TUEREN
Popis: Rám konštrukcie dverí je z masívu, výplň tvorí voština. Povrchová úprava dyha buk, dub s polyuretánovým lakom nanášaným v dvoch

vrstvách. Dózický zámok, kovanie štítové Milena OCS i rozetové chrom. Drevená obložková zárubňa.
Podlahy

Keramická dlažba
Keramická dlažba EL MOLINO typu:
MATISSE 33,3x33,3 cm farba - rosa, amarillo, blanco, beige, azul, verde
SAFARI 33,3x33,3 cm farba - cuero, gris, negro
NAPA 33,3x33,3 cm farba - blanco, ocre, cuero, gris, negro

Drevené veľkoplošné parkety
Drevené veľkoplošné parkety francúzskeho výrobcu BERRY WOOD
Popis: dezén dub natural, buk authentic, hr. 14 mm clic spoj.
Súčasťou štandardu sú prechodové lišty v mieste styku rozdielných podláh, sokel, penová podložka pod parkety, fólia PVC.


Obklady

Keramický obklad vrátane rohových líšt španielskeho výrobcu EL MOLINO typu:
MATISSE 20x20 cm farba - rosa, amarillo, blanco, beige, azul, verde
SAFARI 25x40 cm farba - cuero, gris, negro
NAPA 25x40 cm farba - blanco, ocre, cuero, gris, negro

Sanitárne zariadenia

Sanitárna keramika nemeckého výrobcu LAUFEN
Popis: rada LAUFEN pro A farba biela
Umývadlo 550 x 400
Umývadlo do WC
Závesné WC
Závesný bidet
/Geberit Kombifix/

Batérie od nemeckého výrobcu HansGrohe
Pákové batérie HansGrohe rady Talis S
Páková umyvadlová batéria
Páková bidetová batéria
Flowstar designový sifón
Krytky na rohový ventil
Páková sprchová batéria na omietku
Páková vaňová batéria na omietku
Croma Talis 2jet
Sprchový kút 900 x 900
Vaňa akrylátová 1800 x 800

Kuchynská linka

Dodávka a montáž kuchynskej linky nie je súčasťou štandardu. Dodávka a montáž elektrického sporáka a digestora nie je súčasťou

štandardu. Štandard: rozvody teplej a studenej vody vyvedené z inštalačnej šachty a ukončené rohovými ventilmi. Kanalizačné pripojenie

ukončené záslepkou, elektrická inštalácia na zapojenie kuchynských spotrebičov v zmysle PD.

Klienti budú mať možnosť zakúpiť kuchynskú linku u odporúčaného kuchynského študia za zvýhodnené podmienky.
Okenné konštrukcie, zasklené steny

Hliníkový profil s prerušeným tepelným mostom, farebnosť podľa PD. Tepelnotechnické parametre okna podľa PD /Rw-STN/. Všetky okenné

krídla otváravo sklopné /servis a čistenie/. Zasklené steny fixné s posuvnými jednokrídlovými dverami. Celoobvodové kovanie. Súčasťou

štandardu vonkajší tieniaci systém, elektromotoricky ovládaný pre všetky okenné otvory bytu. Vonkajší parapet z hliníkového plechu.

Vnútorný parapet - leštený kameň. Jedno okno do obytnej miestnosti opatrené sieťkou proti hmyzu. Farebnosť a veľkosť okien ako aj ich

spôsob otvárania nie je možné meniť.
Povrchové úpravy vnútorných stien

Vápennosadrové omietky na murované konštrukcie s dvojitou malovkou s farebnosťou podľa výberu architekta /v byte štandard biela farba/.

Sadrokartón - penetrácia, farba biela.
Terasy / lodžie

Realizácia úpravy terasy / lodžie v zmysle PD, presné vymedzenie plôch: pochôdzna časť terasy - drevený rošt na betónovom podklade

zelená časť strechy - predpestovaný trávnatý koberec bez kríkovej výsadby. Polievací vývod vody na terase. Súčasťou sadovej úpravy nie

je závlahový systém Kovové zábradlie so sklenenými transparentnými výplňami. Kovové spojky a madlá, kovový stĺpik alt. nerez alebo

práškovaním nanášaná farba v štandardných RAL farbách podľa výberu architekta. Súčasťou štandardu južne orientovaných terás je aj

tieniaca konštrukcia umiestnená nad zasklenou stenou oddeľujúcou interiér a exteriér.
Technologické inštalácie bytu

Vykurovací systém- príprava teplej úžitkovej vody

Centrálna plynová kotolňa umiestnená na najvyššom podlaží každého bytového domu. Moderná technológia umožňuje veľmi ekonomickú prípravu

tepla a teplej úžitkovej vody. Príprava teplej vody slnečnými kolektormi umiestnenými na streche objektu. Teplo a TÚV distribuované

izolovanými rozvodmi. Jednotlivé byty sú pripájané prípojkou zo stupačky vybavenej meračom spotreby tepla a meračom spotreby teplej

úžitkovej vody. Vnútrobytový rozvod je ukončený panelovým radiátorom, konvektorom resp. rebríkovým radiátorom v kúpeľni. Všetky

vykurovacie telesá sú vybavené termostatickou hlavicou. Rozvod tepla v byte je v štandarde privedený ku všetkým radiátorom podľa PD.

Podlahy kúpeľní sú vyhrievané nízkoteplotným vykurovacím okruhom. Typy panelových radiátorov nie je možné meniť.
Rozvod pitnej vody

Objekt pripojený v úrovni 1.PP na centrálnu prípojku vody. Spoločný rozvod pitnej vody končí meračom spotreby pitnej vody osadenom v

každom byte. Súčasťou štandardného vybavenia so zelenými terasami je aj vývod pitnej vody pre polievacie účely, v zimnom období

protimrazová ochrana, resp. možnosť vypustenia systému.
Silnoprúdové inštalácie

Spoločné domové silové rozvody končia pri merači spotreby elektrickej energie každého bytu. Za meraním v mieste podľa PD je umiestnený

hlavný bytový rozvádzač s istením jednotlivých okruhov vnútornej inštalácie. V štandarde je rezerva v rozvádzači pre max. 2 ďalšie

okruhy. Zásuvky, vypínače, dátové a tel. zásuvky - podľa PD. Príprava pre klimatizačnú jednotku v obývacej izbe - je štandard pre

4izbové a viac. Počet zásuviek na obytnú izbu/m2 podľa PD.

Ovládanie exteriérových žalúzií - elektromotorické samostatné pre každé okno, resp. logicky združené. Súčasťou štandardu nie je dodávka

svietidiel s výnimkou exteriérových svietidiel na terasách a lodžiach podľa PD.
Slaboprúdové inštalácie

Súčasťou slaboprúdovej inštalácie je šrukturovaná kabeláž jednotná pre telefón, dátovú komunikáciu a rozvod televízneho signálu,

t.z.unifikovaná kabeláž pre dátové/ internet, videokonferencie, IP kamery / a hlasové / telefón, fax/ služby. Obývačka

2xdvojzásuvky/telefón, poč. sieť/. Obytná izba 1xdvojzásuvka.

Predpokladá sa slaboprúdový rozvádzač. Videovrátnik a ovládanie elektronického zámku z hlavného vstupu a vstupu na 1.PP medzibytová

dátová sieť, videopožičovňa po drôte, internetové pripojenie vysokorýchlostné, spoločná bytová anténa, káblová televízia nadštandard:

IP kamery na monitorovanie vybraných priestorov /garáže, vstupné priestory.../
Meranie spotreby energií

el. energia - samostatné meranie spotreby el. energie pre každý byt. Merače el. energie pre všetky byty jedného domu umiestnené v

samostatnej miestnosti v 1.PP. Možnosť diaľkového odpočtu spotreby energie správcom bez potreby vstupu do bytu - spoločné priestory

domu a výťahy sú merané zvlášť
voda - spotreba každého bytu je meraná samostatne, zvlášť teplá aj studená teplo - samostatné meranie spotreby tepla pre každý byt plyn

- plyn privedený iba do centrálnej domovej kotolne. Pre byty ďalej meraná iba spotreba tepla.

Voda spotreba každého bytu je meraná samostatne, zvlášť teplá aj studená
Teplo samostatné meranie spotreby tepla pre každý byt
plyn plyn privedený iba do centrálnej domovej kotolne. Pre byty ďalej meraná iba spotreba tepla

Spoločné priestory

Parkovací objekt

Vstup do parkovacieho objektu je kontrolovaný mechanickou bránou s diaľkovým ovládaním. Pre každé parkovacie miesto 1 ovládač. Každé

parkovacie miesto je označené poradovým číslom. Priestor garáží môže byť monitorovaný systémom IP kamier s možnosťou zobrazenia signálu

cez monitor PC - nie štandardne dodávané k bytu. Presvetlenie priestoru podzemných garáží je zabezpečené stropnými svetlíkmi. Vetranie

a osvetlenie priestoru je zabezpečené vzduchovými rozvodmi v zmysle platných technických noriem. Umožnený je priamy vstup z priestoru

podzemných garáží do oboch bytových objektov cez vstupnú halu. Oba výťahy spolu so schodišťom ústia do haly. Videovrátnik na dverách

(garáž - vstupná hala), elektronický zámok. Zamykanie je jednotným uzamykacím systémom pre všetky spoločné kontrolované vstupy.
Pivničná kobka v garážovom podlaží

Samostatný murovaný sklad. Vstup cez plechove dvere v oceľovej zárubni, kovanie kombinácia guľa - kľučka, zámok. Povrchová úprava

podláh - betónový poter s protiprašným náterom. Osvetlenie - v zmysle PSTN použitím prisadených nástenných alebo stropných svietidiel.

Povrchová úprava stien a stropov - omietané, stierka, náter /podľa konštrukcie podkladu/, farebnosť biela.
Pivničná kobka

Vstup cez vstupnú halu umiestneným v 1.PP prepojený s ostatnými podlažiami domu dvojicou výťahov a schodiskom. Kontrolovaný vstup -

uzamykateľné dvere s použitím jednotného kľúčového systému do predpriestoru.
Vstupná hala

Hlavný vstupný priestor do bytového domu:
elektricky ovládaný zámok z bytu
videovrátnik z každého bytu
schránky formátu A4 pre každý byt
vstup monitorovaný kamerou
Hlavné vstupné dvere - hliníková zasklená stena s prerušeným tepelným mostom. Vybavené samozatváračom, kovanie guľa - kľučka, jednotný

uzamykací systém - jeden kľúč pre všetky kontrolované vstupy v objekte. Z haly priamy vstup do 2 schodísk a 2 výťahov.
Spoločný chodbový priestor

Povrchová úprava stien - sadrokartónové obklady stien s farebnosťou podľa výberu architekta
Povrchová úprava stropy - akustický kazetový podhľad
Povrchová úprava podlaha - kamenná dlažba podľa výberu architekta, alt. gressová dlažba
Povrchová úprava schodísk - kamenná dlažba podľa výberu architekta, alt. gressová dlažba
Presvetlenie chodbového priestoru - hliníková zasklená stena s prerušeným tepelným mostom tvoriaca zároveň prestrešenie chodbového

priestoru.

Výťahy

dvojica výťahov s presklenou čelnou stenou výťahu umožňujúcou výhľad
Zdroj
Zdroj
1 - 20 of 57 Posts
another studyObytný súbor, Karloveské rameno, Bratislava

Objekt je situovaný v Bratislave, mestská časť Karlova Ves, pri nábreží ramena Dunaja. Budova má formu kompozície troch doskových objektov navzájom prepojených vertikálnym komunikačným jadrom s desiatimi nadzemnými a jedným podzemným podlažím. Krídla sú usporiadané v pôdorysnom tvare T. Z funkčného hľadiska bude budova slúžiť pre bývanie. V prízemí sa nachádza občianska a domová vybavenosť, v suteréne sa nachádzajú parkovacie miesta. Základnou myšlienkou pri tvorbe konceptu bola snaha o maximálnu orientáciu bytov k prírodnému prostrediu ramena Dunaja. Architektúra je moderná, riešená čistou, harmonickou a prehľadnou kompozíciou jednoduchých geometrických tvarov s použitím moderného tvaroslovia a moderných materiálov. Architektonický výraz zodpovedá funkcii budovy. Harmonická členitosť kompozície fasády vytvára predpoklady pre vizuálnu príťažlivosť budovy. Konštrukčne sa jedná o železobetónový skelet 7,5 x 7,5 m so železobetónovými stropnými doskami a murovaným zatepleným opláštením.

Región: Bratislavský Rok vypracovania: 2003 Typ objektu: Bytový dom Investor: – Typ projektu: Novostavba Zastavaná plocha: 2 100 m² Stupeň projektu: Štúdia Celková podlažná plocha: 23 000 m²
Zdroj: akjancina
Pôdorysy

2- izbový


3- izbový


4- iźbový


6- izbový, mezonetParkovanie


okolie
Zdroj
Karloveské rameno III.

Predmetom navrhovanej činnosti je výstavba polyfunkčného objektu (s priestormi pre bývanie a občiansku vybavenosť), s príslušnými parkovacími miestami v podzemných garážach a vybudovanie protipovodňovej ochrannej línie.

Zdroj: EIA

Tento post bol vlastne dôvodom na založenie celého theardu. :cheers:
Enjoy
Vynikajúca práca, ale boli tieto thready naozaj potrebné? :dunno:
Tak takto nejako si predstavujem projekt pre strednú a vyššiu strednú triedu. Lepší ako Rozadol, rozhodne.
ja by som pod forum bratislava dal podkategorie P&C UPDATES a FINISHED PROJECTS tam by sa presunul thread po skolaudovani budovy
tibi, velmi zly byt si vybral ako vzorovy. prave tento bol totiz uplne prerobeny voci povodnemu projektu - z trojizbaku sa stal dvojizbovy s terasou a virivkou... Mimochodom, stale je na predaj.
a inac, ukoncenie rozhodne nebolo v juni 2006, preberanie bytov bolo az v novembri. ten datum bol zrejme len predpokladany.
Tak takto nejako si predstavujem projekt pre strednú a vyššiu strednú triedu. Lepší ako Rozadol, rozhodne.
Myslis vzhladovo alebo aj kvoli niecomu inemu?
Myslis vzhladovo alebo aj kvoli niecomu inemu?
pre mna aj cenovo - ked sme sa rozhodovali kde, v rozadole bola cena dvojnasobna. potom lokalita - kde inde v bratislave mas vyhlad na tichu zatoku dunaja, si do dvoch minut na dialnici a do patnastich v rakusku, mhd zastavku takmer pri dome, pri nej skolu a skolku, co tu chybalo boli potraviny, ale aj to nudzovo vyriesil lidl.
a to ani nehovorim o dobrych susedoch, na ktorych sme mali stastie.
Karloveske rameno je skvely projekt. :applause:Jeho umiestnenie, vzhlad a forma budovy, uprava prostredia, vyhlad na vodu, prijemne okolie na prechadzky...Velmi prijemne miesto.:eek:kay:
tibi, velmi zly byt si vybral ako vzorovy. prave tento bol totiz uplne prerobeny voci povodnemu projektu - z trojizbaku sa stal dvojizbovy s terasou a virivkou... Mimochodom, stale je na predaj.
a inac, ukoncenie rozhodne nebolo v juni 2006, preberanie bytov bolo az v novembri. ten datum bol zrejme len predpokladany.
Dátum som bral zo stránky , a ten byt preto, lebo len z neho som vyguglil :)nejaké kompletné fotky celého bytu.
tibi, velmi zly byt si vybral ako vzorovy. prave tento bol totiz uplne prerobeny voci povodnemu projektu - z trojizbaku sa stal dvojizbovy s terasou a virivkou... Mimochodom, stale je na predaj.
imho, za koľko ? , lebo všade som našiel len ponuku na prenájom toho bytu.
1 - 20 of 57 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top