SkyscraperCity Forum banner

[Bratislava] Nido

194468 Views 622 Replies 129 Participants Last post by  mike256
Typ projektu: Obytny
Developer: Iuris Group
Architekt: Grido
Web projektu: https://www.nido.sk/
Zaciatok vystavby: 1Q/2017 (1. etapa)
Ukoncenie vystavby: 3Q/2018 (1. etapa)
Pocet bytov: 114 (1. etapa)
Pocet parkovacich miest: 149 v garazi + 15 vonku (1. etapa)
Doplnujuce info: http://reality.etrend.sk/byvanie/pri-kuchajde-vyrastie-n-do-so-stovkou-bytov.html

See less See more
7
  • Like
Reactions: 5
1 - 1 of 623 Posts
Čudný názov, to N!DO.

Nevie niekto, ako vznikol?

(čítajte nahlas)
"De bývaš?"
"Vnide..."
"Čo? Nigde? Jak to?"
"Nee nigde - vnide!"
"V hnide?"
"Vola sa to nido, nerozmíš?"
"Kokooz, to by som nidy nevymyslel totok..."
"No to asi nido. Teda nigdo."
See less See more
1 - 1 of 623 Posts
Top