SkyscraperCity Forum banner

[Bratislava] Nido

191469 Views 609 Replies 127 Participants Last post by  asbis37
Typ projektu: Obytny
Developer: Iuris Group
Architekt: Grido
Web projektu: https://www.nido.sk/
Zaciatok vystavby: 1Q/2017 (1. etapa)
Ukoncenie vystavby: 3Q/2018 (1. etapa)
Pocet bytov: 114 (1. etapa)
Pocet parkovacich miest: 149 v garazi + 15 vonku (1. etapa)
Doplnujuce info: http://reality.etrend.sk/byvanie/pri-kuchajde-vyrastie-n-do-so-stovkou-bytov.html

See less See more
7
  • Like
Reactions: 5
1 - 1 of 610 Posts
^^
Už sa to niekde riešilo - vizualizácia je zlá, Trnavská zostane v konfigurácii ako teraz.
  • Like
Reactions: 1
1 - 1 of 610 Posts
Top