SkyscraperCity Forum banner

[Bratislava] Nido

192352 Views 614 Replies 128 Participants Last post by  ER202020
Typ projektu: Obytny
Developer: Iuris Group
Architekt: Grido
Web projektu: https://www.nido.sk/
Zaciatok vystavby: 1Q/2017 (1. etapa)
Ukoncenie vystavby: 3Q/2018 (1. etapa)
Pocet bytov: 114 (1. etapa)
Pocet parkovacich miest: 149 v garazi + 15 vonku (1. etapa)
Doplnujuce info: http://reality.etrend.sk/byvanie/pri-kuchajde-vyrastie-n-do-so-stovkou-bytov.html

See less See more
7
  • Like
Reactions: 5
1 - 3 of 615 Posts
rozptyľuje ta a odvádza od reálneho vzhľadu ..
  • Like
Reactions: 1
sorry ak to tu spam-ujem príspevkami čo si viete pozriet aj na webe ale dnes mam taký browsovaci deň ;)

27.10.2016


30.11.2016


29.3.2017


zdroj: nido
See less See more
3
  • Like
Reactions: 5
1 - 3 of 615 Posts
Top