SkyscraperCity Forum banner

[Bratislava] Octopus Habitat

8298 Views 10 Replies 4 Participants Last post by  hraby
3
Web : http://www.octopushabitat.sk
Názov stavby: Octopus Habitat
Miesto: Záhradnícka ulica, Bratislava
Charakteristika: polyfunkčný dom s prevahou obytnej funkcie
Plocha pozemku: 4 936,00 m2
Zastavaná plocha: 4 141,30 m2
Úžitková plocha: 21 523,50 m2
Obstavaný priestor: 82 269,50 m3
Počet bytov: 160
Počet parkovacích miest: 188
Garážové boxy: 16
Návrh interiérov: GRIDO SK, s. r. o., Bratislava
Začiatok realizácie: máj 2005
Koniec realizácie: január 2007


See less See more
1 - 11 of 11 Posts
Madison dole je Harbinov oblubeny podnik, vysedava tam dost casto a nema tak aspon sčapaný daleko domov..

btw aj Lucie Bila tam jeden byt vlastni.. ak toci JOJ-ka ten ich CZ-SVK talent a clovek ma stastie..
  • Like
Reactions: 2
1 - 11 of 11 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top