SkyscraperCity Forum banner

[Bratislava] Rezidencia Mierova (Treenium)

133494 Views 409 Replies 105 Participants Last post by  jajopajox
Lokalita: Bratislava Ružinov (križovatka Hraničná- Gagarinova)
Počet podlaží: 18
Počet parkovacích miest: 147
Celková podlažná plocha: 13 358 m²
Developer: Greefin GroupZdroj Treenium
See less See more
5
  • Like
Reactions: 1
1 - 1 of 410 Posts
aktualne sa riesi pocet poschodi vs povodne povolenych 9
investor vraj informuje zaujemcov od 10. poschodia nahor o moznych problemoch a pripadnom vrateni rezervacneho poplatku

nejde pridat link pre este nizky pocet postov, skuste niekto pripojit, zdroj: bratislava.24.sk
1 - 1 of 410 Posts
Top