SkyscraperCity Forum banner

[Bratislava] Rezidencia Mierova (Treenium)

133359 Views 409 Replies 105 Participants Last post by  jajopajox
Lokalita: Bratislava Ružinov (križovatka Hraničná- Gagarinova)
Počet podlaží: 18
Počet parkovacích miest: 147
Celková podlažná plocha: 13 358 m²
Developer: Greefin GroupZdroj Treenium
  • Like
Reactions: Henrich37
1 - 3 of 410 Posts
Ubertino, nie si tu prvý deň, aby si nevedel, v akom formáte sa tu píše názov threadu a že sa zvyčajne nezakladajú s jedným odkazom a dvoma riadkami textu. :)
  • Like
Reactions: MarioAL
Ja si myslím, že už aj na Nivách tých výškoviek stačilo a okrem Twin City, Sky Park či Eurovea II by sa tam už ďalšie, menovite najmä Klingerka, stavať nemali.

Výstavbu nejakých ďalších výškoviek by teoreticky uniesla asi už len Petržalka.
Každá minca má dve strany, nie je to vždy len o ľahkovážnom kupujúcom. Bohužiaľ developeri patrične využívajú terajšiu prevahu dopytu nad ponukou a to takým štýlom, že ak sa ti nepáčia zmluvné podmienky, tak nechaj tak, kúpi ďalší. Praktiky mnohých nie sú o nič lepšie než praktiky nebankoviek. Podľa mňa by bolo potrebné legislatívne upraviť kúpu nehnuteľností spotrebiteľmi stanovením prísnych kritérií, ktoré musia takéto zmluvy spĺňať a sankcií za ich nedodržanie. Rovnako ako to už je pri spotrebiteľských úveroch. Najmä by bolo treba upraviť podmienky platenia kúpnej ceny, aby nejaký tieždeveloper v podobe eseročky s minimálnym základným imaním nemohol inkasovať takmer celú kúpnu cenu, hoci ešte poriadne ani nestojí hrubá stavba.
1 - 3 of 410 Posts
Top