SkyscraperCity Forum banner

[Bratislava] Rezidencia Mierova (Treenium)

134355 Views 409 Replies 105 Participants Last post by  jajopajox
Lokalita: Bratislava Ružinov (križovatka Hraničná- Gagarinova)
Počet podlaží: 18
Počet parkovacích miest: 147
Celková podlažná plocha: 13 358 m²
Developer: Greefin GroupZdroj Treenium
See less See more
5
  • Like
Reactions: 1
21 - 22 of 410 Posts
fuha,m ja som v soku, ze tie billboardy su prec
  • Like
Reactions: 3
ano bolo vsetko, len farbu davali ..
  • Like
Reactions: 1
21 - 22 of 410 Posts
Top