SkyscraperCity banner

1 - 20 of 161 Posts

·
Theards Starter
Joined
·
1,392 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Web projektu: http://tower115.sk/
Developer: J&T Real Estate
Výška: 104 metrov (115 metrov s anténou)
Počet nadzemných podlaží: 28
Počet parkovacích státí: 760
Celková prenajímateľná plocha 38 000 m2Výšková budova Tower 115 neďaleko dunajského nábrežia dominuje lokalite, ktorú v najbližšom období čaká veľký urbanistický rozvoj. Rekonštrukčné práce premenili bývalé sídlo slovenských denníkov na moderné obchodno-administratívne centrum. Spoločnosť J&T REAL ESTATE tak končí prvú fázu projektu Panorama City.
Územie ohraničené Starým mostom a mostom Apollo má v budúcnosti plniť funkciu hlavného spoločensko-ekonomického centra Bratislavy. Komunikačná dostupnosť sa výrazne zlepšila po dokončení mosta Apollo, ktorý spája vonkajší diaľničný okruh s centrom mesta. Z hľadiska ekonomického, spoločenského a dopravného sa Tower 115 stane súčasťou nového centra Bratislavy.

Celý objekt vznikol prestavbou a rekonštrukciou budovy bývalého Presscentra.Na Tower 115 čoskoro nadviažu ďalšie objekty, ktoré skupina J&T v rámci projektu Panorama City plánuje dobudovať na pozemkoch medzi Pribinovou, Landererovou, Čulenovou a Košickou ulicou. Polyfunkčný komplex tak bude doplnený hlavne o byty, hotel a park.Foto: picasa.google.com, flickr.com, wikipedia.org, google.com, internet
 
1 - 20 of 161 Posts
Top