SkyscraperCity Forum banner

[Bratislava] Westend (17f)

190624 Views 576 Replies 104 Participants Last post by  forneus1
Doplnené informácie z pôvodného prvého postu:

WESTEND


Developer: J&T Real Estate

Location: Lamačská cesta [Bratislava IV]

Westend Square

Construction period: 3Q 2007 - July 2011

Number of floors: 17 + 4 underground

Height: 66.8m

Number of parking places: 260

Cost: 30 000 000 €


article:J&T

official website: westend.sk

visualizations:Westend Gate

construction period: 2013 - 2014

total floor area: 35 000 m2

number of parking places: 620visualization: J&T RE


Nieje to náhodou druhá etapa tej veže čo J&T prestavovali-nadstavovali.:)
See less See more
9
1 - 3 of 577 Posts
^^^^^^

:cheers: Pekné fotky. Áno, Patrónka potrebuje posun. Je tam aj SAV, a mohla by sa zrekonštruovať aj budova Štatistického úradu SR. Niekedy. :)

See less See more
toto bola rekonstrukcia a nadstavba o 2 poschodia
františek buxanto;39504164 said:


Celkom dobrá rekonštrukcia. Inak, tento štýl je tu skvelý. Tu sa presne hodia takého budovy. Je otrasné, keď sa toto navrhuje do Vydrice. Ja by som dal pokutu tomu architektovi a pozastavil činnosť na istý čas. Viem že toto nie je liberalizmus, no netvrdím, že som fanatický liberál.


:puke: , ak takáto architektúra má byť vo Vydrici


:cheers: , ak to pôjde na Patrónku
See less See more
2
A postmodernu a modernu.
Fuj. Táto slovenská "postmoderna". Sú to obyčajné hlúpe škatule. Hovorím to v kontexte jej umiestnenia pod hrad.
V Bratislave je toľko miesta na takúto architektúru.
1 - 3 of 577 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top