SkyscraperCity Forum banner

[Bratislava] Westend (17f)

190661 Views 576 Replies 104 Participants Last post by  forneus1
Doplnené informácie z pôvodného prvého postu:

WESTEND


Developer: J&T Real Estate

Location: Lamačská cesta [Bratislava IV]

Westend Square

Construction period: 3Q 2007 - July 2011

Number of floors: 17 + 4 underground

Height: 66.8m

Number of parking places: 260

Cost: 30 000 000 €


article:J&T

official website: westend.sk

visualizations:Westend Gate

construction period: 2013 - 2014

total floor area: 35 000 m2

number of parking places: 620visualization: J&T RE


Nieje to náhodou druhá etapa tej veže čo J&T prestavovali-nadstavovali.:)
See less See more
9
1 - 7 of 577 Posts
:)P.S. Dnes som mal na desiatu rohlík so šunkou, ale bez syrečka. Bude to spôsobené poľnohospodárskou krízou?:)
Ja som mal dva , samozrejeme aj so syrom :D
Futuros,len nemam pocit ze vo Vydrici by islo prevazne o administrativu,takze si myslim ze porovnavas dve dost rozlicne funkcie.
A postmodernu a modernu.
^^ Vďaka za fotky, len škoda že ten progres nie je taký veľký a prínos v architektúre nebude tiež.

Neviem či ste o tomto všetci vedeli - http://www.westend.hu/en/home/
^^ : )

A ja aj v Motorways :D
^^ Tak je to úplne bežná kancelárska budova akých sú v Európe tisíce, ale páči sa mi tá decentná fasáda a to že tam je ten pohľadový betón. Aj keď ja osobne si myslím že taká vysoká budova v tejto časti mesta nemusela stáť, keby to malo tak 6 NP tak by to bolo fajn imo.
V tom Phillovom odkaze máš vizualizáciu ďalšej omnoho zaujímavejšej etapy -

See less See more
1 - 7 of 577 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top