SkyscraperCity Forum banner

Brixham Devon

2260 Views 4 Replies 5 Participants Last post by  Topaas
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.
See less See more
35
1 - 5 of 5 Posts
Some fine memories :). Onze uitvalsbasis was de White Cottage (met Engelse vlag) midden op foto 12.
Brixham hoort bij Torquay. Vooral bekend als landingsplaats van Willem van Oranje, de latere King William III, die hier met z'n 20.000 Nederlandse soldaten op verzoek van de engelse regering voet aan wal zette om de troon te bestijgen (met z' Engelse vrouw). Dit om te voorkomen dat er een katholiek op de troon zou komen.
See less See more
Wat een heerlijk schattig archetypisch Engels kustplaatsje :)
Leuke serie.

Iets meer informatie over wat op de foto's te zien is was welkom geweest overigens ;)
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top