SkyscraperCity Forum banner
281 - 300 of 317 Posts

·
Registered
Joined
·
7,857 Posts
Lokacijo ob letališču so izbrali načrtno


Začetek gradnje 30-milijonskega proizvodnega kompleksa podjetja Iskra Mehanizmi v poslovni coni na Brniku.


Kropa – Zaradi prostorske omejenosti in novih projektov so bili v podjetju Iskra Mehanizmi, ki za zdaj obratuje v Lipnici pri Kropi in Kamniku, že leta 2015 prisiljeni razmišljati o novi lokaciji, te dni se zamisel uresničuje. Nov proizvodni kompleks, vreden 30 milijonov evrov, bo zrasel v poslovni coni pri brniškem letališču, predvidoma do začetka prihodnjega leta.

Iskra Mehanizmi so podjetje, ki dobavlja avtomobilski, medicinski in drugim industrijam. Kompleks bo velik 20.000 kvadratnih metrov, lokacijo pa so izbrali načrtno. »Iskali smo jo med Kamnikom in Jesenicami, pri čemer smo dali prednost lokacijam bližje avtocesti, predvsem zaradi števila sodelavcev, ki se vozijo iz bolj oddaljenih krajev. V igri so bile tri, med njimi tudi Kranj, vse tri smo proučili, brniška se nam je zdela najbolj priročna,« pojasni direktor Marjan Pogačnik in doda, da so se poigravali tudi z mislijo o manjši širitvi zdajšnjih prostorov v Lipnici, prvotni načrti in projekti so šli ravno v tej smeri, toda širjenje v predvidenem obsegu tam ne bi bilo mogoče.

Do začetka prihodnjega leta

»Nekaterih projektov, ki prihajajo v proizvodnjo, preprosto nimamo več kam dati, zato smo tudi pod precejšnjim časovnim pritiskom, da proizvodni del zaženemo že v začetku prihodnjega leta. To bo intenzivna gradnja, zato smo kar nekaj časa porabili za pripravo in usklajevanje z izvajalci. Druga faza pa zajema 'režijski' del in bo predvidoma končana konec leta 2020, a je še povsem odprta. Absolutna prioriteta je proizvodni del,« poudari direktor podjetja, ki zaposluje skoraj 700 ljudi in prvenstveno ponuja zahtevne mehatronske rešitve v avtomobilski industriji in medicinske izdelke. Z novo lokacijo se ne bodo povečale zgolj prostorske zmogljivosti, temveč tudi kakovost dela. Po drugi strani je ena od zdajšnjih lokacij, kamniška, v postopku prodaje. »V prvi fazi nameravamo kamniški del dezinvestirati in vlagati v Brnik, ki je vendarle velika investicija in jo moramo finančno pametno zaključiti. To še ne pomeni, da se umikamo iz Kamnika, temveč smo se tudi z novim kupcem dogovorili, da vzamemo prostor nazaj v najem in delujemo naprej. Lokacije so odvisne od razvoja programov, naš osnovni portfelj je mehatronika, znotraj te imamo tudi tehnologije, za katere bi bilo dobro, da bi delovale na svoji lokaciji. Odločitve še ni, je pa delno odvisna od dogovorov s kupci, ki so nam že ponujali posle, a jih nismo mogli sprejeti, ker jih nismo imeli kam dati,« odgovarja direktor. Zaposlene iz (širšega) lokalnega okolja bodo, kolikor bo mogoče, počasi in postopoma preusmerili na brniško lokacijo, hitre selitve ne bo, tega jim nekatere tehnologije niti ne omogočajo.

S 85 na 120 milijonov evrov

Gradnja novega kompleksa bo za seboj potegnila rast števila zaposlenih, ki pa se ne bo večalo s takšno dinamiko kot obseg poslovanja, kar so v podjetju uredili z notranjo racionalizacijo. »Večina proizvodnih procesov, ki prihajajo, je bistveno bolj avtomatizirana kot pred petimi, desetimi leti, hkrati se menja struktura zaposlenih. Več bo tehničnega, 'režijskega' kadra, večjo rast načrtujemo predvsem v tem delu. Obseg poslovanja naj bi se leta 2022 približal 120 milijonom evrov, v tej smeri bo šel tudi strukturni premik kadrov. Zelo smo okrepili razvoj, tam imamo zdaj več kot 50 ljudi, in pripadajoče funkcije, kar je povezano z novimi projekti,« zasuk k delom z višjo dodano vrednostjo poudari Pogačnik.

Podjetje Iskra Mehanizmi lani kljub povečanemu obsegu prodaje z 82 na 85 milijonov evrov ni poslovalo najbolje, donosnost je bila bistveno slabša kot leto prej. »Resda smo ustvarili dobiček, toda manjšega od želja. Vzrokov je bilo več, vsi so se zgostili v enem letu. Po eni strani povečani stroški dela in tudi sicer zaradi vlaganj v novosti – novi projekti se še ne obrnejo, poznal se nam je prehod v medicino in s tem povezana vlaganja. Po drugi strani je bilo, kljub rasti prodaje, pri nekaterih izdelkih več materialnega dela in zato manjša donosnost, novih izdelkov pa še ni bilo toliko, kot smo po tihem načrtovali,« pojasni Pogačnik. Letos namerava podjetje priti na staro stanje po dobičkonosnosti, prihodki naj bi se ustavili pri 90 milijonih evrov. Prihodnje leto naj bi številka poskočila na 100, leta 2022 pa na 120 milijonov evrov.https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/lokacijo-ob-letaliscu-so-izbrali-nacrtno-217210.html
 

·
SLovenia.
Joined
·
80 Posts
Cargo-partner na Brniku odprl 28 milijonov evrov vreden logistični center

Skupina Cargo-partner danes v bližini brniškega letališča uradno odpira nov logistični center.
S 25.000 kvadratnimi metri skladiščnih površin gre za enega največjih logističnih centrov v regiji, iz katerega bodo oskrbovali naročnike v srednji in jugovzhodni Evropi.
Vodstvo družbe pa računa, da bodo morali v nekaj letih prostore še razširiti.Vir: https://www.sta.si/2675678/cargo-partner-na-brniku-odprl-28-milijonov-evrov-vreden-logisticni-center
 
281 - 300 of 317 Posts
Top