SkyscraperCity Forum banner

:)

1 - 7 of 7 Posts

·
Great Ape Project
Joined
·
4,876 Posts
Nie ogarniam tego zdjęcia. Nie ma na nim nawet śladu ruchu ni życia, nawet chmurka nie przesuwa się po pustym niebie. Zupełnie, jakby wybuchła w okolicy bomba neutronowa.
Architektura wygląda jakby amerykański miłośnik klocków Lego starał się przenieś z pietyzmem włoski renesans w amerykańskie wielkomiejskie realia.

Nie mogę jednak strawić jakiegoś urbanistycznego minimalizmu. Jakby ktoś namalował miasto o godz. 5 rano.
9/10
 

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
7,294 Posts
Niby zwykłe zdjęcie, ale tak świetna architektura zrobiona w czerni i bieli jest silniejszym wrażeniem niż wydawałoby się "zwykłość" zdjęcia ;) Bardzo ładnie. 8/10
 
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top