SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 32 Posts

·
Moderator
Joined
·
31,187 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Location: Fikirtepe, Kadıköy
Floors: -
Height: 80 mt
Architech: Çamoğlu Mimarlık
Developer: Selimoğlu & Pana

http://brooklyn.com.tr/
 

·
Registered
Joined
·
1,813 Posts
Eski insanlar o evlerden çıktı, yeni insanlar bu evlere gelecek. Umarım yeniler sevinirken eskiler üzülmez.
 

·
Moderator
Joined
·
31,187 Posts
Discussion Starter · #17 ·
Ev ve konut kavramları her türlü çok değişik.

Hem maddî hem manevî değere sahip bir şey.
 
  • Like
Reactions: taskula

·
Registered
Joined
·
1,813 Posts
Kuşları nasıl ki kafeslere koyuyorsak, insanların kafese girdiği yerin ismi evdir.
:)
Güven duydukça huzur artar, alıştıkça insan severmiş.
 
1 - 20 of 32 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top