SkyscraperCity Forum banner

BRUGGE | Bekende Bruggelingen?

13567 Views 30 Replies 8 Participants Last post by  Chimaera
En waarom ook niet: Welke inwoners hebben veel betekend voor het imago van deze stad ?
Gezien er toch wel heel wat bekende mensen uit Brugge komen of in Brugge wonen...
1 - 20 of 31 Posts
In iedere "bekende..."-topic dezelfde dt-fout: betekent foei foei! betekenD natuurlijk!

Bekende Bruggelingen (niet allen wonen er nog, niet allen zijn er geboren):
Marek (cartoonist)
Benoît (cartoonist)
Pieter Aspe (schrijver)
Jean-Luc Dehaene (politicus)
Hugo Claus (schrijver)
Dewinter en Van Hecke (euhm)
Bart Moeyaert (schrijver)
Geert Hoste
Kurt en Marc Van Eeghem (tv)
Tony Parker (NBA)
Peter Verhelst (dichter)
(vul maar aan)

en, terug er aan herinnerd door Wiki... Dr. Evil uit Austin Powers, gespeeld door Mike Myers :D
See less See more
Amaaai! Die dt-fout is dus niet van mij! Ik gruwel ervan! Ik heb dat eigenlijk klakkeloos gekopieerd van De Snor. The Shame!
The Shame!
The Horror! Dr. Evil zou daar wel een gepaste marteling voor bedenken. Snor-vierendelen bijvoorbeeld!
Bon, bekende Bruggelingen genoeg... maar welke hebben nu werkelijk iets betekend voor het imago van onze stad?
Dehaene is niet geboren in Brugge en woont er ook niet, maar hij is wel supporter van de ploeg van 't stad.
Verder nog:
Achiel Van Acker, politicus
Karel Deruwe, acteur
Mike-Dr. Evil-Myers, acteur
Patrick Lagrou, jeugdauteur
Luc-Kamagurka-Zeebroek, cartoonist (niet geboren in Brugge, maar wel hier school gelopen en lang gewoond)
Peter Verhelst, dichter en schrijver
Danny Deprez, regisseur
...
See less See more
Bon, bekende Bruggelingen genoeg... maar welke hebben nu werkelijk iets betekend voor het imago van onze stad?
Juist, we zijn weer niet goed bezig é. Spammen, zoals we zeggen...
Tellen figuren uit de geschiedenis ook mee?

Ik denk dat de burgemeester, Patrick Moenaert, op dit moment wel een groot aandeel in het imago heeft (zoals de meeste burgemeesters die al lang aan het roer staan). Laat me zeggen dat het deels positief, deels minder positief is...
See less See more
^^Wij hebben geen leven é;)
^^ Ik dacht al zoiets... In Brugge is op dit uur natuurlijk alles al gesloten, jullie moeten wel heel der dagen achter de PC zitten ;)
Ik zit in A'pen op dit moment
Al de hele week overigens:D


En zet dat maar vlug uit je hoofd dat van Brugge!:bash: :cheers:
;)
> Aldus het slechte imago van Brugge hier en daar...
See less See more
En ik zit in Brussel, hier is pas niks te beleven :D
Tiens, Filip Dewinter van Brugge...
^^Spijtiggenoeg. Gelukkig heeft hij z'n biezen gepakt. Frankske zou dat beter ook doen.
Guido Gezelle, Chris Dusauchoit (dacht ik?) en...
Willy Lustenhouwer!
Wat historische figuren betreft, kunnen we wel een aantal namen noemen natuurlijk;
Jan Breydel en Pieter de Coninck op kop. Hun standbeeld staat nog steeds op de Grote Markt, en er is een stadion naar Jan genoemd.
Simon Stevin, wiskundige en wetenschapper (heeft plein en standbeeld)
Filips de Schone, Hertog van Bourgondië, Graaf van Vlaanderen
Hans Memling, schilder, met eigen museum in Brugge
...
Chris Caesstecker, directeur-generaal Vlaamse administratie Wegen en Verkeer, Bruggeling en woonachtig te Brugge (of Oostkamp?), belangrijk figuur voor de Vlaamse wegen en de projecten daaromtrent
...
See less See more
Of ze veel tot het imago vd stad hebben bijgedragen moet je zelf maar uitmaken:
- Jo Crepain
- Etienne Vermeersch
- Guido Depraetere
- Elsje Helewaut
- Peter Slabbynck (Red Zebra)
- Sam Louwyck
- DJ Grazzhoppa (RCC, Mo&Grazz,...)
Beetje weinig inspiratie momenteel.
See less See more
Toeme, hoe heet dat enigzins hautaine fotomodel nu ook al weer? Ze heeft nog even voor de CD&V in de gemeenteraad gezeteld, maar kwam nooit opdagen. Ze heeft zich opgegeven als BV voor Start To Run, maar kwam nooit opdagen.
Phaedra Hoste toch niet?:p
Phaedra Hoste toch niet?:p
Inderdaad, die heeft pas bijgedragen tot het imago van Brugge... en Stéphanie Meire niet vergeten natuurlijk :|
1 - 20 of 31 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top