Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 55 Posts

·
Registered
Joined
·
3,224 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Parking Langestraat laat opnieuw op zich wachten

BRUGGE - De handelsgebuurtekring Langestraat-Hoogstraat betreurt het dat de werken voor een ondergrondse parking op de gronden van de vroegere rijkswachtkazerne alweer uitgesteld worden. Die parking is voor de handelaars nochtans een noodzaak.
Het project voor de bouw van het nieuwe rijksarchief en de ondergrondse parking op de gronden van de vroegere rijkswachtkazerne langs de Predikherenrei zal opnieuw op zich laten wachten. De plannen van de regie der gebouwen kregen immers een negatief advies van de inspectie Financiën. Volgens de bevoegde minister vindt de inspectie Financiën de prijs van de offerte te duur. De minister heeft nu beslist om in beroep te gaan tegen de beslissing, zodat er toch eventueel een aanbesteding kan worden gestart.

De Brugse senator Pol Van Den Driessche (CD&V) informeerde recent naar de plannen voor de oude rijkswachtkazerne aan de Predikherenrei. Die kazerne staat nu al jaren leeg. Er werden al meerdere plannen gelanceerd, maar tot nu toe werd er nog niets concreets gerealiseerd.

'Ik kan dit alleen maar betreuren en heb daarom minister van Financiën Didier Reynders (MR) om uitleg gevraagd. De plannen voor een nieuw gebouw voor het rijksarchief en de parking kunnen immers rekenen op de goedkeuring van het Brugse stadsbestuur. Die parking voor 200voertuigen is ook noodzakelijk. De handelaars zijn al jaren vragende partij', meent de senator.

Rita Peers, voorzitster van de Handelsgebuurtekring Langestraat-Hoogstraat was al op de hoogte van de beslissing van de inspectie Financiën. 'Ik vind het zeer jammer. Die werken worden opnieuw met zoveel maanden uitgesteld terwijl de realisatie oorspronkelijk klaar zou zijn in 2010', zegt Peers. (rso)

bron: HNB
 

·
Registered
Joined
·
3,224 Posts
Nieuw rijksarchief komt langs Predikherenrei
Handelaars tevreden met bouw van ondergrondse parking

BRUGGE - De federale ministerraad heeft gisteren het licht op groen gezet voor de realisatie van een nieuw rijksarchief en een ondergrondse parking aan de Predikherenrei. Er zal driemaal zoveel plaats zijn voor archiefstukken
De ministerraad heeft beslist dat het nieuwe rijksarchief mag worden gerealiseerd in de vroegere rijkswachtkazerne aan de Predikherenrei. Hiermee leggen ze het negatief advies van de Inspectie van het ministerie van Financiën naast zich neer. Ze merkten immers dat het dossier de steun kreeg van verschillende politici, zowel binnen de CD&V als binnen de Open VLD.

'We zijn bijzonder tevreden met de beslissing, want wij wachten al bijna twintig jaar op een nieuwe vestiging, zodat wij het archief in de beste omstandigheden kunnen bewaren. We hadden dringend opslagruimte nodig, want heel wat Brugse archiefstukken worden nu bewaard in het archief van Beveren-Waas. Met de realisatie van het gebouw aan de Predikherenrei zouden wij driemaal zo veel ruimte hebben als nu', zegt Maurice Vandermaesen, afdelingshoofd van het Brugse rijksarchief.

'Ik hoop alvast dat ik nog de opening zal kunnen meemaken, want ik heb nog slechts enkele jaren te gaan tot mijn pensioen. De verbouwingswerken, de binneninrichting en de verhuis van de duizenden stukken archief zullen toch heel wat tijd in beslag nemen. We hebben hier maar liefst 6,5kilometer archief staan. Gelukkig hebben wij in het verleden al heel wat stukken in archiefdozen gestopt met het oog op een eventuele verhuis.'

In elk geval zal de bezoeker in de nieuwe vestiging beter worden ontvangen. 'We krijgen toch jaarlijks enkele duizenden bezoekers over de vloer, die hier komen voor stamboomonderzoek. Er komen studenten die een thesis maken of heemkundigen om zaken op te zoeken. Gelukkig staat er ook al veel op de website van het Rijksarchief. Vrijwilligers hebben al duizenden gegevens ingebracht, zodat je via de website heel wat zaken rond familienamen kan opzoeken', besluit Marurice Vandermaesen.

De Brugse senator Pol Van Den Driessche (CD&V) onderstreept dat deze beslissing gevallen is omdat hij is blijven ijveren voor dit dossier. 'Ik heb meerdere malen geïnformeerd naar de stand van zaken in dit dossier. Er zullen alvast heel wat mensen tevreden zijn. Ik denk daarbij aan de historici die gebruik maken van het Rijksarchief en de handelaars en de bewoners die een nieuwe ondergrondse parking krijgen', zegt Van Den Driessche.


bron: HNB​
 

·
Registered
Joined
·
10,501 Posts
Dat Rijksarchief is dus waar ik dacht dat het ging komen, het wordt trouwens een mooi gebouw.
Ik had al eerder renders gezien, maar mocht ze hier niet plaatsen dus het wordt nog even afwachten.

Dat witte gebouw langs de Predikherenrei zal gesloopt worden en daar komt de nieuwbouw meer naar de binnentuin toe zal er een glazen brug gebouwd worden naar het oudere gedeelte.Wat ik wel kan zeggen is dat het van de hand van een zeer goed architectenbureau komt.
 

·
Registered
Joined
·
3,224 Posts
Discussion Starter · #6 ·
Informatievergadering ondergrondse parking en rijksarchief in Langestraat

Binnenkort wordt de bouwaanvraag ingediend voor het project ondergrondse parking/nieuw rijksarchief op gronden tussen de Langestraat en de Predikherenrei.

De Stad wil de bewoners hierover inlichten tijdens een informatievergadering die plaatsheeft op woensdag 2 december 2009 om 20.00 uur in het Stadhuis, Burg 12.

Burgemeester Patrick Moenaert, schepen Mercedes Van Volcem, vertegenwoordigers van de firma Van Laere/Leasinvest en ontwerper Olivier Salens zullen het project toelichten.

Belangstellenden zijn van harte welkom.

bron: Stadsomroep​
 

·
Registered
Joined
·
3,224 Posts
Discussion Starter · #7 ·
Unanieme instemming ondergrondse parking en Rijksarchief

Brugge, woensdag , 2/12/2009. Naar aanleiding van de nakende bouwaanvraag voor een nieuwe ondergrondse parking en een nieuw gebouw voor het Rijksarchief op de gronden van het vroegere Rijkswachtgebouw tussen de Langestraat en de Predikherenrei in Brugge was er vanavond een bijzonder druk bijgewoonde informatievergadering in het Stadhuis.

Daar bleek dat de plannen vrijwel unaniem gedragen werden. Er was bijzonder weinig kritiek op het nochtans opvallend moderne gebouw. Zelfs ontwerper Olivier Salens en projectontwikkelaar Jean-Marie Kyndt waren verrast door de vrijwel algemene instemming. Schepen voor Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem(Open VLD), die bij andere projecten vaak wél de wind van voren krijgt, was dan ook in de wolken.

1810

De enige kritiek, van Wouter Priem van het Erfgoedforum Brugge die vreest dat in de gebouwen die tegen de vlakte zullen gaan om plaats te ruimen voor het project, ook nog een interessante kloostermuur en toegangspoort uit de vroege 18e eeuw verborgen zou zitten, bleek het volgens onderzoekingen van de dienst monumentenzorg overigens niet bij het rechte eind te hebben, maar ook die kritiek zal in de komende dagen nog verder worden onderzocht...

Volgens burgemeester Patrick Moenaert (CD&V) zou de bouw van de nieuwe ondergrondse parking en een nieuw gebouw voor het Rijksarchief volgend jaar kunnen starten.

bron: Stadsomroep​
 

·
Registered
Joined
·
3,224 Posts
Discussion Starter · #8 ·
Buurt laaiend enthousiast over ‘sexy' rijksarchief
Langestraat krijgt eind 2012 ook eindelijk zijn ondergrondse parking

BRUGGE - Tegen begin 2013 opent langs de Predikherenrei in Brugge een hypermodern en opvallend Rijksarchief. Onder het archief komt parkeerruimte voor 200 auto's, waarmee de Langestraat eindelijk de parking krijgt waar het al jaren op wacht.

‘Kunt u snel beginnen bouwen? Elke minuut telt.' Het is zelden gezien dat op een infoavond voor buurtbewoners zoveel positieve reacties te horen zijn over een groot bouwproject. De plannen voor een nieuw Rijksarchief langs de Predikherenrei die woensdag werden voorgesteld, hebben duidelijk de steun van de buurt.

‘We maken een modern en opvallend gebouw, dat toch rust uitstraalt', zegt architect Olivier Salens over het gebouw dat eind 2012 of begin 2013 de deuren opent. ‘Het dak zal bijvoorbeeld doen denken aan een blad gekreukt papier. Ook de bakstenen die we gebruiken, zijn opmerkelijk. Maar toch past het harmonieus in de omgeving.'

De nieuwbouw biedt het Brugse Rijksarchief drie keer meer plaats. ‘En dat is geen luxe, want nu kampen we in ons gebouw in de Poortersloge met een acuut plaatsgebrek', zegt Michel Nuyttens, hoofdarchivaris van het Departement Vlaanderen. ‘Veel archieven zitten nu bijvoorbeeld in Beveren-Waas omdat we hier geen plaats hebben. Het nieuwe archief zal 16kilometer archief bevatten.'

Daarin zitten onder meer de archieven van oude kloosters en abdijen, van rechtbanken, van het ministerie van Financiën, van notarissen, maar ook van privépersonen zoals Achille Van Acker, de voormalige Brugse premier. ‘Ook het archief van de familie Lippens wordt bij ons bewaard', zegt Nuyttens. ‘De oudste stukken zijn meer dan 1.000jaar oud.'

Veel belangrijker voor de buurtbewoners is dat er onder het archief een parking voor 200 auto's wordt aangelegd. ‘We wachten hier al jaren op', zegt Rita Peers, voorzitter van de Handelsgebuurtekring Langestraat-Hoogstraat. ‘We hopen dan ook dat de bouw effectief in oktober volgend jaar begint, zoals ze hier beloven. En de parking zou ook zo snel mogelijk in gebruik moeten worden genomen.'

‘De in- en uitrit van de parking zal in de Predikherenrei liggen, maar via een open promenade en plein zal de ingang verbonden zijn met de Langestraat', zegt Brugs burgemeester Patrick Moenaert (CD&V). ‘Een deel van de plaatsen worden voorbehouden voor het personeel van het archief, en ook buurtbewoners kunnen een plaats huren. Het gros is echter voor mensen die komen shoppen in de Langestraat.'

Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem (Open VLD) noemde het gebouw ‘een icoon voor Brugge'. ‘Het mag ook wel eens dat er geen protest is tegen een grote nieuwbouw', zegt ze. ‘Door het nieuwe hotel in de Hoogstraat, woonproject Gouden Boom en de renovatie van het Europacollege toont de Langestraat zich een straat met toekomst.'

bron: HNB​
 

·
Registered
Joined
·
10,501 Posts
Het is hier een beetje stil de laatste tijd, dus tijd om er terug wat leven in te blazen.
Ben deze middag een flinke wandeling gaan maken in Brugge en af en toe eens gestopt om een fotootje te nemen van een paar opmerkelijke bouwwerven.
Ook nog even tot aan KHBO gewandeld om mijn rapport af te halen, daar heb ik geen foto's meer van.
Enigste nieuws van KHBO is is dat ze nauwer gaan samenwerken met Katho.

Aan de Nationale Bank en Kammakersstraat ben ik niet meer geraakt en Sint-Kruis lag te ver.


Rijksarchief
Op de plaats van het witte gebouw en achterliggende parking komt het Rijksarchief.
 

·
Registered
Joined
·
10,501 Posts
Na 3 weken in Brussel te hebben 'rondgehangen' ben ik weer in Brugge. Meteen maar even een update plaatsen, want er is veel veranderd in een maand tijd.

Rijksarchief---

Overkant Rijksarchief (Predikherenrei): Iemand die hier iets meer van af weet? Vroeger stond hier een loods.
 
1 - 20 of 55 Posts
Top