SkyscraperCity banner

481 - 500 of 537 Posts

·
Registered
Joined
·
10,039 Posts
Zoals reeds gezegd, de Noordzandstraat kun je niet zomaar verkeersvrij maken zonder heel wat straten en woning onbereikbaar te maken voor inwoners met hun wagen. Ook de verkeersdruk in andere, minder geschikte straten, zou immens toenemen. Noord- en zuidzandstraat moeten sowieso toegankelijk voor verkeer blijven.
Volledig akkoord. Hier komen bewoners op de eerste plaats en bezoekers op de laatste. Zuidzandstraat kun je niet afsluiten en dat zou ik ook nooit doen. Mijn voetgangerszone zou starten t.h.v. van de Sint-Salvatorskathedraal en die blokkade zou er ook maar zijn van 10u00 tot 19u00. Buiten deze uren kunnen er wel gewoon wagens door de Steenstraat rijden en kunnen er wel vrachtwagens laden en lossen.

De Steenstraat zal dus ook geen problemen opleveren voor de inwoners. Deze zone is sowieso al minder bewoond, er wonen uiteraard mensen maar die zijn ondervertegenwoordigd. Bovendien blijven de aanpalende straten wel gewoon bereikbaar via alternatieve wegen zoals Oude Burg en Dijver. Alleen de bewoners in de Zilverstraat, Kemelstraat, Kopstraat en Korte Zilverstraat zullen hinder ondervinden. Maar ook hier is de bewoning zeer laag maar daar kom ik straks op terug.


De Noordzandstraat is een dubbeltje op zijn kant. In principe is het mogelijk om van deze straat een voetgangerszone te maken, maar of het prioritair is laat ik in twijfel. Dit in tegenstelling tot de Steenstraat en Markt die wel sowieso moeten evolueren naar een voetgangerszone.
Bij de Noordzandstraat heb ik heel even zitten twijfelen om de rijrichting tussen 't Zand en de Wulfhagestraat te wijzigen. Zo kunnen bewoners van de aanpalende straten zeer vlot hun woning bereiken via 't Zand - Noordzandstraat en kunnen wel via kleinere wegen het centrum weer verlaten. Maar dan moet er ook een wijziging komen in de Ezelstraat en Vlamingdam/Sint-Jorisstraat/Vlamingstraat. Dan pas zie ik daar een vlotte beweging ontstaan en kan de Geldmuntstraat en Noordzandstraat dus ook autovrij gemaakt worden en kan het projectje 'Dynamische winkelstraten' zoals ik het nu noem verder gezet worden.
Ik was dan ook blij verrast dat Thorum hier ook rekening mee hield in zijn persoonlijke netplan.

Om dan terug te komen op de Zilverstraat, Kemelstraat, Kopstraat en Korte Zilverstraat. Daar zullen 'problemen' zijn want deze straten zijn gelegen tussen 2 voetgangerszones in. Deze straten worden overdag eigenlijk dus eilanden. Ik herhaal nogmaals dat de bewoning hier lager is maar dat er wel compensaties kunnen komen voor de inwoners. Zoals bv. een persoonlijke badge die de verzinkbare paaltjes toch laat dalen 24/24. Gratis parkeren in de straat voor gedomicilieerde bewoners of korting op een abonnement voor een stadsparking. (Niet voor tweedeverblijvers)


Het spreekt voor zich dat er een parkeerverbod zal gelden in de Zuidzandstraat en het stukje Noordzandstraat ('t Zand - Wulfhagestraat). Strenge politiecontroles zullen hier dan ook wenselijk zijn. Door een parkeerverbod in te voeren verhoog je het winkelcomfort maar zorg je er ook voor dat je mensen ontraadt om naar een parkeerplaats te zoeken want die zullen ze toch niet vinden.


Een eigen poging voor een werkend autosysteem met een maximum aan verkeersvrij centrum. In rood de belangrijke lussen, in groen kleinere verbindingswegen. Al de rest loopt dood op deze structuur.

Dit geeft een mooie centrumlus voor de bussen, waarvan je kan beginnen in- en uitgaande takken te combineren voor een optimaal busnetwerkHet noordoostelijk deel ken ik minder goed, daar is wellicht nog een structurele weg nodig.

EDIT: breek maar af :)
Bedankt voor jouw visie.

Positief:
- Wijziging rijrichting: Noordzandstraat (tussen 't Zand en Wulfhagestraat). Daar heb ik ook al een aantal keer aan gedacht.
- Wijziging rijrichting: Ezelstraat en Vlamingdam/Sint-Jorisstraat en Vlamingstraat. Maar die laatste zou ik uitstellen, dit omwille van de reden dat het OV nog een grotere omweg zal moeten maken. Die lus zal dus nog 'onnozeler' worden. Maar goed, ik vond die in mijn plan ook niet goed en blijkt dat de stad + De Lijn dit traject ook genomen hebben. Ik denk zelfs dat er gewoon geen alternatief is... Althans ik zie er geen en blijkbaar de stad + De Lijn ook niet.


Negatief:
- Jouw bussen rijden op routes waar niet veel hotspots staan en waar momenteel zeer rustige straten gelegen zijn.Ik snap niet waarom er in de Katelijnestraat geen bussen meer mogen rijden. Woont daar een prominent persoon? Nochtans willen toch veel toeristen deze zone bezoeken neem ik aan? Ibis hotel? Minnewaterpark? OLV-kerk? Oud Sint-Jan?
Ik snap dat busverbod daar niet? Mijn verbinding van buslijn 12 vond ik eerlijk gezegd veel beter. Die centrumbus reed gewoon dwars door Brugge en passeerde de belangrijkste hotspots. Dan kreeg die bus ook eens een meerwaarde want die buslijn 12 tegenwoordig zit daar gewoon tussen om die andere stadslijnen te ontlasten maar uiteindelijk mist die toch zijn effect. Althans dat is mijn mening!Kan er misschien eens een mobiliteitsexpert of onderzoeker van De Lijn tussen komen in het gesprek? :p
 

·
Registered
Joined
·
10,039 Posts
Bussen teisteren “meest hobbelige straat van Brugge”
Brugge - Heeft het nieuwe busplan voor het centrum van Brugge de overlast van de bussen gewoon verplaatst? Bewoners van de gehavende Sint-Jorisstraat menen van wel. “De straat is in geen veertig jaar heraangelegd, en nu wordt het plots een autostrade.”

De Sint-Jorisstraat heet al jaren een van de meest hobbelige straten van Brugge te zijn, en door de omleiding door de langdurige werken aan de Geldmuntstraat en Noordzandstraat, en sinds januari ook het nieuwe busplan, zal het wegdek er niet beter op worden. Inwoner Roland Van de Walle zag de staat van het wegdek de afgelopen jaren fel afnemen. “Toen ik hier 42 jaar geleden kwam wonen, was hier bijna geen verkeer. Nu lijkt het wel een autostrade.”
Het Nieuwsblad -9 januari 2016

---

Dat probleem zal zich wel al eerder gemanifesteerd hebben. De werken in de Noordzandstraat zijn nog niet afgerond en de bussen blijven dus al meer dan een jaar via de Sint-Jorisstraat rijden. Maar ten opzichte van vorig jaar zijn het er vandaag de dag wel iets minder, het huidige netplan moet de bustrafiek normaal gezien terug gedrongen hebben. Er wordt ook niet gerept over de vele vrachtwagens die daar door de straat rijden...

Ik denk dat die bewoners er mee zullen moeten leren leven. Want als het van mij zou afhangen zou ik nooit nog een bus door de Geldmuntstraat - Noordzandstraat laten rijden.
De taak van de stad ligt hem bij de heraanleg van de straat, desnoods asfalteren met een stempelbeton zodat je nog steeds een kassei-effect kan verkrijgen.
 

·
Bike It!
Joined
·
22,243 Posts
“Toen ik hier 42 jaar geleden kwam wonen, was hier bijna geen verkeer. Nu lijkt het wel een autostrade."
Waarom niet meteen een racecircuit? Grappig hoe bewoners en belangengroepen kunnen overdrijven om hun punt te maken. Ofwel willen ze geen "nieuw Bokrijk" worden als autoverkeer wat ontmoedigd wordt, ofwel geen "Dubai" als er al eens een paar verdiepingen meer dreigt gebouwd te worden.

Nu, dat er 42 jaar geleden minder auto's reden zal wel kloppen. Een blik op de statistieken en de eigen ervaring leert dat er overal minder auto's reden, behalve in de inmiddels autovrije straten. Het aantal auto's is in die 40 jaar bijna verdubbeld, dus zal dat in de Sint-Jorisstraat ook wel te merken zijn. Maar dat maakt van een hobbelige kasseiweg in een zone30 nog geen autostrade.

En als de foto de "meest hobbelige straat van Brugge" voorstelt, valt de kwaliteit van de wegen in die stad nogal mee, moet ik zeggen. Ik ken her en der te lande een massa slechtere wegen.

En dat is helaas geen overdrijving.
 

·
Registered
Joined
·
480 Posts
De bewering van die bewoner mag dan wel overdreven klinken, ik kan hem heel goed begrijpen. Ooit ben ik in die straat gaan kijken naar een huis en ik heb het niet willen nemen omwille van het lawaai door het voorbijrijdende verkeer. De kasseien maken enorm veel kabaal, vooral als er sneller dan 30 km/h gereden wordt. En er zijn er daar maar weinig die zich aan de snelheidslimiet houden.
Misschien moet de stad hier -omwille van het vele verkeer- voor asfalt kiezen.
 

·
Bike It!
Joined
·
22,243 Posts
^^ Dat maakt het nog lang geen autostrade. En het aantal wegen in Belgische steden waar te snel gereden wordt en dat verkeer ook nog eens lawaai maakt, is gewoon onmogelijk te tellen. Alleen al in het nietige Eeklo waar ik woon kan je al een studiedag vullen alleen met het in kaart brengen van hobbelige wegen waar te snel gereden wordt en teveel verkeer is.
Uiteraard mag die man klagen, maar alles in proportie zien kan ook geen kwaad.
 

·
Registered
Joined
·
10,039 Posts
Ik zou me willen inschrijven voor de MIT Hackaton met als centraal thema 'Mobiliteit'. Zijn er gelijkgestemde zielen op dit forum die mee willen werken?
 

·
Registered
Joined
·
10,039 Posts
Buurt Sint-Salvators davert
Na een maand komen de eerste klachten binnen over het nieuwe traject dat de bussen van De Lijn afleggen in het stadscentrum. Vooral de handelaars en bewoners in de omgeving van Sint-Salvators daveren in hun huizen. "Het probleem is gewoon verlegd", zegt kunsthandelaar Geert Pollentier.


Vervoersmaatschappij De Lijn organiseert sinds 1 januari haar ritten door het stadscentrum anders op vraag van de stad Brugge. Van de 33 bussen die voorheen per uur door de Steenstraat dokkerden, rijden er nu nog slechts zes door de drukke winkelstraat. De andere bussen worden omgeleid op de hoek van de Zuidzandstraat en de Sint-Salvatorskathedraal. Daar volgen ze een route langsheen het Sint-Salvatorskerkhof en de Heilige-Geeststraat om aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk aan te komen en zo over het bruggetje de Dijver te bereiken.

Losse tegels
De alternatieve route heeft ook zijn beperkingen, zo blijkt een maand na de invoering. "Het probleem is gewoon verlegd", zegt Geert Pollentier namens de buurt. "Wij zijn de dupe van de verkeerswijziging. Er passeert om de vijf minuten een bus, waar nauwelijks volk op zit. Ik stel me de vraag of al die bussen wel door de stad moeten. De straat is pas vernieuwd, maar de eerste tegels komen alweer los. Moet ik nog uitleggen dat we hier niet gelukkig mee zijn? Bovendien is het alternatieve parcours ons zonder uitleg door de strot geduwd." Doordat de bussen nu dat parcours volgen, is het niet meer mogelijk om tijdens verkeersvrije zaterdagen in omgekeerde rijrichting door Sint-Salvatorskerkhof te rijden. "Mijn klanten kunnen voor een herstelling of bestelling niet meer in de buurt parkeren. Dat is bijzonder vervelend", zegt de kunsthandelaar.

Brokstukken
Een koetsier, die liever anoniem blijft, is dan weer bezorgd om het bruggetje aan de Dijver. "Als hier per uur 27 bussen over denderen, dan zal dat gevolgen hebben voor deze oude brug. We vrezen dat ze op den duur niet meer bestand zal zijn tegen al dat verkeer. De Meebrug onderging enkele jaren geleden hetzelfde lot en toen was een forse oplapbeurt nodig nadat brokstukken naar beneden vielen."

Verbeteren
Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) bevestigt dat er al enkele klachten zijn binnengekomen. "Zo zijn er klachten van oudere bewoners van de Katelijnestraat en ook van bewoners van de straat Sint-Salvatorskerkhof. Het is duidelijk dat de problemen zich voor een deel hebben verplaatst. We moeten daar lessen uit trekken. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier nog altijd om een proefproject. We evalueren constant en hebben de klachten overgemaakt aan De Lijn. We bekijken of we wat kunnen verbeteren. De ideale situatie is een leefbare stad voor alle bewoners. Maar uiteindelijk zal De Lijn beslissen of ze effectief rekening houdt met de problemen." Bij de vervoersmaatschappij zeggen ze dat de opmerkingen meevallen. "We krijgen vooral vragen van busreizigers over hun traject, niet zozeer klachten van de buurt waar de bussen doorrijden", stelt woordvoerder Inge Debruyne.
HLN - 1 februari 2016

---

Misschien eens nadenken over stempelbeton? Dat is een betonnen wegdek met de afdruk van kasseien. Vanop afstand ziet alles er uit als een kassei, wie al wat gedetailleerder naar de straat gaat kijken zal opmerken dat het 'gestempeld' is.
Maar deze uitvoering is wel heel sterk en zeker door een bus te verdragen.

Ik stel voor om aan de Biekorf terug het wegdek te heraanleggen in dezelfde materiaalkeuze zoals in de Noordzandstraat en Geldmuntstraat. Evt. ook de Eiermarkt in wegenis heraanleggen zodat alles één geheel vormt.Die koetsier hoeft niet anoniem te blijven, hij zegt geen vreemde dingen. Dat bruggetje is idd misschien niet meteen bestemd voor dat vele en zware verkeer. Bovendien is de bebouwing ook boven de rei gebouwd samen met de brug. Wanneer de brug instort zakt een heel deel van de bebouwing mee. Wel degelijk een terechte opmerking van die koetsier.

Wat dan wel weer dikke onzin is, zijn de klachten van 'oudere' bewoners in de Katelijnestraat. Die oudere bewoners mogen eens zeggen welke bus voor hun deur gepasseerd is? Ik vermoed dat ze binnen 1 tel uitgeklapt zijn. Eigenlijk is het zelfs jammer dat er geen bus in de Katelijnestraat rijdt, want de Katelijnestraat zou een ideale reisweg zijn voor buslijn 12.
 

·
Registered
Joined
·
10,039 Posts
Zoals ik al dacht wint de naam 'Stadsschouwburg' aan belang. Dat is positief nieuws want dit kan voor een revival zorgen voor de Brugse uitgaansbuurt. Ik ben er echt van overtuigd dat het nieuwe bussenplan hier de oorzaak van is.

Cinema Lumiere en Liberty kunnen terug meer volk aantrekken, de bloei van nieuwe cafés is maar een kwestie van tijd. Dat de stad deze zone nu maar ziet als de theaterdriehoek van de stad. Dit kan naar mijn mening uitgroeien tot de 'Overpoort' van Brugge.
 

·
Registered
Joined
·
10,039 Posts
Geen bushalte in Katelijnestraat

Vervoersmaatschappij De Lijn gaat voorlopig niet in op de vraag van buurtbewoners om aan het begin van de Katelijnestraat een bushalte te plaatsen. Senator Pol Van Den Driessche (N-VA) kreeg dat antwoord van De Lijn West-Vlaanderen. Sinds het nieuwe bussenplan in Brugge moeten reizigers de halte aan de drukke R30, aan de andere kant van de Katelijnebrug, nemen. Maar dat veroorzaakt soms problemen, zeker als de brug omhoog gaat. "Tot mijn spijt gaat men alsnog niet in op ons verzoek om opnieuw een halte te plaatsen in het begin van de Katelijnestraat. Dat is jammer. De Lijn belooft wel deze verzuchting mee te nemen naar een volgende overleg met het stadsbestuur. Daarom zal ik nogmaals bij de stad pleiten om gevolg te willen geven aan de terechte noden van mensen uit de buurt", aldus Van Den Driessche. (BHT)
HLN - 19 februari
 

·
Registered
Joined
·
10,039 Posts
Stad wil geen bussen meer in Noordzandstraat

De stad Brugge staat niet te springen om weer bussen te laten rijden in de Geldmunt- en Noordzandstraat.

Aan die straten wordt nu al bijna anderhalf jaar gewerkt. Sindsdien rijden er geen bussen meer langs het traject en is het busstation Biekorf gesloten. De discussie over een tijdelijk busstation in de buurt van de Stadsschouwburg duurde nadien lang, maar uiteindelijk kwam er infrastructuur ter hoogte van de Vlamingstraat.

Het zou wel eens kunnen dat die bushalte daar blijft. Als het van de stad afhangt, is dat zeker zo. "Als de werken in de Noordzandstraat ten einde zijn en er dus weer verkeer kan rijden door de straat, willen we liever geen bussen meer in de centrumstraat", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "De bussen rijden nu een gewijzigd traject. Ook in de Steenstraat is het aantal zware bussen fel verminderd. Nu rijden er nog zes bussen per uur. We willen dat principe doortrekken naar die andere winkelstraat. Die is nu mooi aangelegd en dat willen we zo houden." Over het gewijzigde traject richting Sint-Salvators en de Onze-Lieve Vrouwekerk is Landuyt tevreden. "Uiteraard komen er nu reacties van mensen in die buurt. We houden daar rekening mee, maar het bushokje aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk blijft alvast staan. Dat kwam er overigens op vraag van De Lijn." Bij de vervoersmaatschappij spreken ze zich nog niet uit over de terugkeer van bussen in de Noordzandstraat. "We zijn het huidige rittenschema nog aan het evalueren", zegt woordvoerder Inge Debruyne. (BHT)
HLN - 4 juni 2016
---

Naar mijn mening een goeie maatregel, het kan een voorbode zijn van een autovrije winkelas! Maar het kan wel weer floppen als Brugge daar massaal veel auto's zal toelaten.
 

·
Registered
Joined
·
10,039 Posts
"Desnoods overschilder ik ze zelf"Het stadsbestuur van Brugge wil zo snel mogelijk af van de busstrook die de helft van de ringweg inneemt aan de Komvest. Die strook ligt er sinds twee weken, maar veroorzaakt vooral files en ergernis. "Ze moet weg", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Desnoods overschilderen we ze zelf."


Een pretje kun je de nieuwe busbaan langs de ringweg, vanaf de Komvest tot aan de Bloedput, niet noemen. Sinds twee weken is de rechterrijstrook ingenomen door de nu al vervloekte busbaan. De baan kwam er als compromis tussen de stad en De Lijn: een vlottere busbaan voor het openbaar vervoer dat vanuit de stad richting station moet in ruil voor een busvrije Geldmunt- en Noordzandstraat.


Files
Maar de busbaan is geen succes. Ze was nog maar een dag ingevoerd of de klachten kwamen al binnen. Bruggelingen stonden plots in de file aan de anders kalme Komvest omdat ze nu plots niet meer over twee, maar over één rijstrook mochten rijden. Veel chauffeurs lapten de nieuwe situatie dan ook meteen aan hun laars. Ze verloren hun geduld bij zoveel ellende en staken het stilstaande verkeer voorbij via de busbaan om na de lichten van de Ezelpoort weer in te voegen. Niet erg sociaal, maar blijkbaar onvermijdelijk. Om de politie enigszins voor te zijn, staken ze daarbij hun rechterrichtingaanwijzer aan, zodat het leek alsof ze richting Scheepsdalelaan wilden rijden.


Stress
Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) wachtte de situatie vorige week nog even af, maar heeft nu een duidelijke boodschap voor De Lijn: "Die busbaan moet weg", zegt hij. "Van een volkomen stressvrije situatie zijn we in een omgekeerde wereld beland. Ik word van alle kanten belaagd door inwoners over die busbaan, waar we als stad eigenlijk niks over te zeggen hebben. Maar ik heb er genoeg van: de busbaan moet weg. Als De Lijn niet wil luisteren, overschilderen we de signalisatie desnoods zelf."

Woordvoerster Inge Debruyne van De Lijn bevestigt dat er gesprekken bezig zijn. "Maar een beslissing over de busbaan is er nog niet genomen."
HLN - 19 oktober
 

·
Registered
Joined
·
7,836 Posts
De rekening is gemakkelijk. Twee cijfers nodig:

- minuten winst voor de bus * aantal mensen op de bus
- minuten verlies voor de auto * aantal mensen met de auto


Zolang het tweede cijfer niet de helft groter is dan het eerste, moet die busbaan blijven liggen.
 

·
Bike It!
Joined
·
22,243 Posts
Wat een populistische schertsfiguur, die Landuyt... Als die busbaan het compromis is tussen De Lijn en het stadsbestuur, moet die busbaan blijven liggen, ofwel moeten de bussen weer door het centrum. Zoniet is er woordbreuk en is de OV-gebruiker alweer de klos.
Ik hoop in elk geval dat Landuyt in 2018 de rekening van zijn anti-busbeleid gepresenteerd krijgt.
 

·
Registered
Joined
·
10,039 Posts
En de busstrook is weg!
Ik zeg niet dat ze daar goed of slecht lag maar de stad is blijkbaar een onbetrouwbare partner. Dat vind ik eigenlijk het ergste in de hele zaak!
Ze wil dat De Lijn niet meer de winkelas aandoet en stelt een busbaan voor op de ring zodat OV-gebruikers sneller en filevrij naar het station kunnen. Ik kan me goed voorstellen dat dit best als heel OV-onvriendelijk overkomt om duurzaam vervoer te bannen maar ondertussen wel de auto's het centrum laat inrijden. Bij De Lijn moet dit wel een bittere pil zijn? Maar als diezelfde partner vervolgens ook haar staart bij het alternatief gaat intrekken. Sorry, dat is gewoon onbekwaamheid van Burgemeester en de betrokken schepen. Het is altijd geweten dat Sp.a in Brugge wel enorm autominded en fietsminded is maar die bussen als een echt obstakel zien in de stad.

Het is als een snoepje beloven aan je kind als het vrijdagavond met een goed rapport naar huis komt. Om daarna te zeggen dat dat snoepje slecht is voor de tanden en het dus niet krijgt.
 

·
Registered
Joined
·
10,039 Posts
Mocht Landuyt het willen, dan reed er geen enkele bus meer in het centrum. Dan zou je enkel pendelbusjes hebben tussen de deelgemeenten naar het station en 't Zand.

Misschien dit eens bekijken?


Mijn gevoel:
Je focust op de fietser (fietser voorrang) en zet in op bussen (collectief vervoer). Daarna versmal je de rijweg om vervolgens bredere voetpaden te creëren. De smallere rijweg heeft een afremmend effect op gemotoriseerd verkeer, het maakt het straatbeeld rustiger en de voetganger wandelt veiliger. Bovendien brengt het ook iets bij aan de economie van de stad. Want door het aangenaam karakter lok je dus winkels, horeca en kantoren wat de werkgelegenheid in de streek ten goede komt.
 

·
Bike It!
Joined
·
22,243 Posts
De capaciteit van dat deel ring halveren voor een busstrook was misschien niet het beste idee. Samen met de brugproblemen zorgde dit voor lange files en ergernis.
Maar de bussen uit het centrum weghalen was ook geen goed idee en een kaakslag voor alle mensen die voor hun transport in de binnenstad van het OV afhankelijk zijn. Niet iedereen durft of kan nog fietsen, zeker niet in een vergrijzende stad als Brugge.

Ik zou de verbanning van het gros van de bussen nog aanvaarden mocht de binnenstad naar Gents, Antwerps of Brussels voorbeeld helemaal of gedeeltelijk autovrij worden gemaakt. Maar dat is nu niet het geval, wat vooral de Brugse centrum- en winkelstraten erg onaangenaam maakt. Veel te smalle voetpaden en te veel autoverkeer om rustig te windowshoppen.
 

·
Registered
Joined
·
10,039 Posts
"400 bussen per dag rijden straat kapot"De bewoners van de Sint-Jorisstraat en de Vlamingdam in Brugge zijn de vele zware bussen in hun straat al beu. De bussen rijden vaker op het traject sinds ze niet meer welkom zijn in de winkelstraten Geldmuntstraat en Noordzandstraat. Ze zorgen voor lawaaioverlast en trillingen. "We hebben zelfs onze slaapkamer van de voor- naar de achterkant verhuisd", zegt bewoner Kris Derous.

Het aantal ongevallen in de Sint-Jorisstraat zat al in de lift en nu rijden ook de vele bussen van De Lijn de straat kapot. Dat merken de buurtbewoners maar al te goed. "Sinds 2014 passeren hier dagelijks meer dan 400 bussen. Verschrikkelijk", zucht Jos Ver Eecke, die al 16 jaar in de straat woont.

Volgens de tachtiger gaan de gevolgen van het drukke busverkeer ver. "Niet alleen hebben we enorm veel last van het lawaai, door de constante trillingen heeft onze gevel het ook nog eens begeven onder de trillingen. Op verschillende plaatsen zijn er scheuren merkbaar. Ze willen een autosnelweg maken van onze straat, maar die is daar helemaal niet voor geschikt. De straat zelf is het aan het begeven, waardoor er scheuren komen in de onderliggende riolering. Gevolg: ratten in ons huis", getuigt Jos. "En dan zwijg ik nog over de levensgevaarlijke situatie voor de fietsers, die bijna niet meer kunnen passeren."

Een aantal minuten observeren in de Sint-Jorisstraat en de man krijgt gelijk. Zelfs de buschauffeurs stoppen om te klagen over de onveilige situatie. Buurman Kris Derous (60) gaat nog een stapje verder. "Sinds de bussen hier zo vaak passeren, hebben we onze slaapkamer verplaatst naar de achterkant van ons huis. Vanaf 5 uur 's morgens denderen de bussen hier voorbij. Om dan nog maar te zwijgen van het stof door de dieselmotoren", zucht Kris.

Gemeenteraad

Voordien reden de bussen van De Lijn via de Geldmunstraat en de Noordzandstraat richting 't Zand en het station, maar in de winkelstraten zijn de bussen niet meer welkom. "En dus komen ze hier het wegdek kapot rijden", zegt gemeenteraadslid Marleen Ryelandt (Groen), die sinds een jaar in de Sint-Jorisstraat woont. Ze kaartte het probleem gisteren, samen met haar collega Jasper Pillen (Open Vld), aan op de gemeenteraad. "Het valt op dat de Sint-Jorisstraat veel gevaarlijker is geworden. Er rijdt meer verkeer en de infrastructuur is niet meer aangepast. Er dringen zich werken op."

Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) heeft wel oren naar de verzuchtingen, maar benadrukt dat er momenteel al genoeg wegenwerken in Brugge zijn.

Na de Katelijnestraat

"Ik snap dat mensen werken aan hun straat willen. Dat is in het geval van de Sint-Jorisstraat en de Vlamingdam overigens zeker terecht. Maar anderzijds is er ook veel onvrede over de vele wegenwerken in de stad. We moeten proberen een evenwicht te bewaren. De komende tijd concentreren we ons op de Katelijnestraat, waar het wegdek er nog slechter bijligt. Daarna komt de as Vlamingstraat-Sint-Jorisstraat aan de beurt. Tegelijk zullen we hier de rioleringen moeten vervangen. Op korte termijn bekijken we of we extra parkeerplaatsen kunnen voorzien in de straat. De bewoners vragen om de rijweg smaller te maken, om zo de snelheid af te remmen. Met extra parkeerplaatsen kunnen we mogelijk wat verhelpen." Ook de vele bussen baren Landuyt zorgen. "Natuurlijk is het bussensysteem verouderd. Maar de onderhandelingen met De Lijn over kleine bussen blijven moeilijk. We hebben voorgesteld om kleinere bussen die rijden buiten de spitsuren zelf te betalen, maar we botsen op verweer."
HLN - 26 oktober 2016
---

Ik zou wel eens willen weten hoeveel bussen daar 3 jaar geleden per uur passeerden en hoeveel bussen daar vandaag de dag per uur passeren. Het zou me sterk verbazen dat dit aantal sterk toegenomen is.

Men zoekt hier het kwaad in de winkelstraten die afgesloten zijn, maar de as Vlamingdam-Noordzandstraat behoort daar niet toe en vroeger reden de bussen ook langs deze as weg toen de winkelstraten wel nog bediend werden. Er zijn ook geen nieuwe lijnen bij gekomen, dus dat verbaasd mij wel!

Maar goed, Brugge zou Brugge niet zijn als ze plots ook deze as gaan halveren in capaciteit, nu ze toch bezig zijn!
Misschien kan er een regeling getroffen worden? Dat deze as gehalveerd wordt t.v.v. een busbaan op de ring om daar een overstapstation te maken :lol:

Wat gaat men doen met de vrachtwagens die hier rijden? Want die treffen blijkbaar geen schuld?
 

·
Registered
Joined
·
908 Posts
En nog iets, de burgemeester wil nog kleinere bussen door het centrum laten rijden, ja hallo, zijn die huidige bussen nog niet klein genoeg? Is hij van plan om minibusjes die men nu gebruikt voor belbussen door het centrum laten rijden?
Dat zal tot gevolg hebben dat er om de 2 minuten een bus zal rijden wat tot meer overlast zal leiden en gaat hij dan die extra chauffeurs betalen of wil hij De Lijn nog op kosten jagen, dat zal Ben Weyts graag horen.
Die hogere frequenties zijn dus nodig anders zullen die "busjes" stampvol zitten.
Ik heb zo een beetje de indruk dat die burgemeester vogelhersens heeft want hij denkt niet na anders zou hij geen dergelijke onzin uitkramen.
 

·
Registered
Joined
·
10,039 Posts
En nog iets, de burgemeester wil nog kleinere bussen door het centrum laten rijden, ja hallo, zijn die huidige bussen nog niet klein genoeg? Is hij van plan om minibusjes die men nu gebruikt voor belbussen door het centrum laten rijden?
Ja, zijn idee is om met belbusjes door het centrum te rijden. Eens buiten het centrum wil hij dan de normale bussen inzetten (die al het kleinste formaat zijn). Hoe hij dat gaat doen is een raadsel aangezien de bussen die naar de deelgemeenten rijden ook het centrum bedienen. Het is alles ofwel niets. Als het van Landuyt afhangt zou het echt 'niets' zijn.
 
481 - 500 of 537 Posts
Top