SkyscraperCity Forum banner

Brussel - 06.06.2009

3071 Views 6 Replies 5 Participants Last post by  Benonie
25
Vorige week zaterdag (6 juni) heb ik met een aantal leden van de fotoclub ABP een bezoek aan Brussel gebracht.
We hebben hier onder meer een architectuur- en een strip-wandeling gelopen. Dit laatste ging om striptekeningen op zijmuren van gebouwen
(voordat sommigen op verkeerde gedachten komen). :)

Het was een mooie zonnige dag, later was er meer bewolking. Hierbij een eerste fotoserie.
Alle commentaar is welkom.

1. In de buurt van het Centraal Station.


2. Beaux Arts-gebouw.


3.


4. De Wings Tavern.


5.


6. Gevel 1.


7. Gevel 2.


8. De kathedraal van Sint Michiel en Sint Goedele.


9. Het Marquis-gebouw


10. Een zoomer.


11.


12. Een beeld voor de kathedraal.


13. Het nieuwe gezicht van Brussel…


14.


15. Een paar in een parkje langs de Rue du Marquis.


16. Op de achtergrond de kathedraal.


17.


18.


19. Ingezoomd.


20. De Rue des Comédiens.


21. En nog eens vanuit een iets andere hoek. Brussel heeft veel van dit soort hellende straatjes.
Tenminste in het gebied waar wij geweest zijn.


22. Enkele leden van de fotoclub steken de weg over. Ik was inmiddels wat achterop geraakt.


23. Een bekend dagblad.


24. Urbex in hartje Brussel.


25. Een varen groeit uit de muur.


Bedankt voor het kijken!
See less See more
1 - 7 of 7 Posts
Heel mooi. Post er gerust wat meer.
Was er gisteren ook. Foto's volgen. :)
^^ Dankjewel!

Heel mooi. Post er gerust wat meer.
Was er gisteren ook. Foto's volgen. :)
Zal ik doen, heb nog wat voor een tweede serie. :)
Ben benieuwd naar jouw foto's.
Zal ik doen, heb nog wat voor een tweede serie.
Ben benieuwd naar jouw foto's.
Mmmmm, er is bljkbaar niet zo heel veel interesse meer voor Brussel.
Overkill?

Of toch weer wat leven in de brouwerij brengen met wat extra plaatjes? :)
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top