SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 146 Posts

·
City Geek
Joined
·
1,186 Posts
Discussion Starter · #1 ·
3*
-Comme Chez Soi
-Bruneau

2*
-Claude Dupont
-De Bijgaarden
-Sea Grill

1*
-Au Vieux Boitsfort
-La Maison du Cygne
-L'Ecailler du Palais Royal
-Maison du Boeuf
-Saint Guidon
-Villa Lorraine
-Le Grignotiere
-La Truffe Noir
-Les Baguettes Imperiales
-Aloyse Kloos
-Pyramid
-Michel
-Barbizon
-Trente Rue de la Paille
-Stirwen

Dat zijn meer sterrenrestaurants per capita dan bijvoorbeeld London. :)
 

·
Registered
Joined
·
14 Posts
Als ik me niet vergis heeft Brussel toch maar één 3-sterren restaurant, want België heeft er drie : 1 in Brugge, 1 in Kruishoutem dacht ik en 1 in Brussel.
 

·
Administrator
Joined
·
30,668 Posts
Wow, dat is nogal wat. En wij waren hier al blij toen we onze eerste driesterrentent mochten begroeten. Daarnaast hebben we in Rotterdam nog één 1-ster restaurant en één 2 sterren restaurant letterlijk op twee meter van de gemeentegrens in het poepdorpje De Zweth. En daar moeten wij het mee doen. Maar ik geloof dan ook niet dat een land van geprakte aardappelen, boerenkuil en spruiten bij de Fransen bekent staat als erg Haute Cuisine. ;)
 

·
Registered
Joined
·
7,841 Posts
Dat is aardig wat, maar de gids is wel weer uit de handel gehaald. Zie dit bericht op NOS teletekst:

De uitgever van de Michelin-gids haalt alle 60.000 exemplaren van de Benelux-uitgave uit de handel. In de gids wordt een restaurant aanbevolen in het Belgische Oostende, dat pas sinds 8 januari open is. De restaurantgids lag toen al twee maanden bij de drukker.

Het restaurant Ostend Queen staat met twee vorkjes en een 'BIB Gourmand' in de gids, wat duidt op een "verzorgde maaltijd voor een schappelijke prijs". Volgens Michelin is men afgegaan op de bemoeienis van chef-kok Pierre Wynants met de zaak. Wynants heeft in Brussel een driesterren-restaurant. Over twee maanden moet de nieuwe gids klaar zijn.
 

·
Delegate of Holland
Joined
·
542 Posts
in Amsterdam zijn 7 Michelin restaurants, waarvan 2 2-sterren en de rest 1-ster :)
In Maastricht zijn er 3, dus dat is er 1 per 35000 inwoners ! Terwijl er in het naastgelegen gehucht Valkenburg ook nog is twee zijn.
De fijnproevers wonen dus in het zuiden !
 

·
Banned
Joined
·
2,741 Posts
Zeer indrukwekkend.
Hoeveel zijn er totaal in Belgie?

Nederland heeft er 72, terwijl het Verenigd Koninkrijk er maar 117 heeft!
London heeft er 36, Deltametropolis, met een vergelijkbaar bevolkingsaantal heeft er 27 (als regio Rotterdam er nou wat meer had...)
 

·
Registered
Joined
·
6,469 Posts
debat/discussion : Faciliteitengemeenten / Communes à facilités

Een faciliteitengemeente is een Belgische gemeente die gemeentelijke diensten aanbiedt in een andere taal dan de officiële taal van het taalgebied waarin de gemeente ligt (taalfaciliteiten). Zo bieden Vlaamse faciliteitengemeenten Franstalige faciliteiten aan en bieden Waalse faciliteitengemeenten Nederlands- en Duitstalige faciliteiten aan.

De faciliteitengemeenten zijn ingesteld na de vaststelling van de taalgrens op 1 september 1963. Bepaalde gemeenten waar zowel Nederlandssprekende of Duitssprekende als Franssprekende burgers woonden, werden faciliteitengemeenten. Een gemeente verkreeg dit statuut (in principe) indien de taalminderheid er minstens 30% bedroeg. De bedoeling was dat hiermee de inwijkelingen in deze gemeenten (vooral rond Brussel) over een ruime tijd beschikten om zich te integreren in de lokale Vlaamse gemeenschap, en dat de historische minderheden (op de Vlaams-Franstalige en de Franstalige-Duitstalige grens) een zekere administratieve tegemoetkoming kreeg. In de praktijk lag dit iets complexer door een omstreden vraagstelling bij sommige talentellingen. Zo werd vanuit Vlaamse hoek opgemerkt dat Terhulpen en Waterloo ten tijde van de vaststelling van de taalgrens méér dan 30% Nederlandstaligen telden, maar niettemin verkregen ze dit statuut niet.

Een bijzondere soort faciliteitengemeenten zijn de randgemeenten. Dit zijn de zes gemeenten die in de Vlaamse rand van Brussel gelegen zijn en faciliteiten voor Franstaligen aanbieden. In deze randgemeenten worden de OCMW-raad en het schepencollege rechtstreeks door de burgers verkozen, als garantie voor de aanwezigheid van de diverse taalgemeenschappen in het bestuur. De precieze aard van deze faciliteiten is overigens niet in alle zes gemeenten identiek.

In faciliteitengemeenten worden gemeentelijke berichten in beide talen opgesteld (waarbij de taal van de Gemeenschap als eerste wordt gebruikt). Op de stations van de NMBS gebruikt men zowel de Nederlandse als de Franse naam. Ook voor het onderwijs bestaan er faciliteiten. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld in de Vlaamse rand scholen worden onderhouden voor Franstalige kinderen.

Ook in het Duitstalige gebied, én in enkele daaraan aangrenzende gemeenten in het Franse taalgebied zijn er zowel Franstalige als Duitstalige scholen. In Wallonië is het Nederlandstalig onderwijs afwezig ten gevolge van een combinatie van een goed integratiebereidheid van de Vlamiingen in die gemeenten en zware administratieve en politieke Franstalige druk. Dat leidde in het verleden al tot verhitte debatten, onder meer omtrent een schooltje in de Waalse faciliteitengemeente Komen. Door van eeuwig uitblijvende bouwvergunningen weigert de Franse Gemeenschap dit te erkennen en te subsidiëren. De Vlaamse overheid subsidieert Franstalige scholen in 'haar' faciliteitengemeenten op vrij grote schaal (à rato van bija 10 million Euro per jaar anno 2004), daar waar de Frantalige gemeenschap de facto nul subsidie toekent aan Vlaamse scholen in het Waalse gewest.

Oorspronkelijk was het de bedoeling de faciliteiten voor enkele jaren in te stellen om de burgers van de minderheidstaal makkelijker te laten integreren. Volgens de Vlaamse politieke wereld moesten de faciliteiten daarom ook een tijdelijk initiatief zijn, hoewel dit als dusdanig nooit in de wet is vastgelegd. De indruk bestaat dat de integratie niet op eenzelfde manier zich heeft voorgedaan in Vlaanderen en Wallonië. Vooral in de Vlaamse Rand onstonden er problemen doordat grotere groepen Franstaligen, vaak afkomstig uit Brussel, zich daar kwamen vestigen en weinig gemotiveerd waren om daadwerkelijk het Nederlands aan te leren. Het gevolg hiervan was ook dat in de meeste randgemeenten rond Brussel intussen de Franstalige inwoners in de meerderheid zijn. Gezien deze verschillende toepassing van de taalwetgeving gaan er in Vlaanderen bij een aantal partijen stemmen op om de taalfaciliteiten af te schaffen.

Aansluitend daarbij wordt ook gestreefd naar splitsing van de kieskring en het gerechtelijke arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV). Hoewel Halle-Vilvoorde en het tweetalige Brussel afzonderlijke, bestuurlijke arrondissementen zijn, worden deze toch samengevoegd voor de verkiezingen van de Kamer en het Europees Parlement, alsook voor gerechtelijke (en politionele) materies. Dit leidt ertoe dat Franstaligen in ééntalige gemeenten in Halle-Vilvoorde over zekere rechten beschikken waarover Vlamingen in Waalse gemeenten niet beschikken (het zogenaamde etra-territoriale stemrecht). Ook Waalse kandidaten genieten bij deze verkiezingen zekere rechten waarover geen enkele Vlaamse kandidaat beschikt
 

·
City Geek
Joined
·
1,186 Posts
Discussion Starter · #13 ·
Het invoeren van faciliteiten in de rand rond Brussel was volgens mij een gigantische vergissing en heeft haar beoogde doel niet bereikt, wel integendeel. Faciliteiten hadden enkel mogen ingevoerd worden in steden en dorpen die van oorsprong een grote groep anderstaligen kenden, met name dan de gemeenten langs de taalgrens. De taalgrens is dan ook een kunstmatig iets want in het verleden was het gebied langs de taalgrens de facto tweetalig. Sommige gemeenten die nu in Vlaanderen liggen hadden een grote Franstalige bevolking, en sommige Waalse gemeenten telden vele Vlamstaligen onder hun inwoners. Mouscron is een voorbeeld van een Franstalige stad die in Vlaanderen lag en in 1963 naar Henegouwen werd overgeheveld. Edingen was dan weer een grotendeels Vlaamse stad maar werd niet naar Vlaanderen overgeheveld in 1963 waardoor de stad nu practisch volledig verfranst is. Spiere-Helkijn is een Vlaamse gemeente met faciliteiten voor Franstaligen maar had evengoed aan Wallonië kunnen gehecht worden in 1963. Ook in de provincie Luik zijn er een aantal gemeenten waar de bevolking een Limburgs dialect sprak maar die toch niet bij Vlaanderen zijn gevoegd (met uitzondering van Voeren) waardoor ze nu volledig verfranst zijn (Dalhem, Aubel).

Kortom het hele gebied langs de "taalgrens" was in het verleden een zeer heterogene zone waar er veel interactie was tussen Vlaams en Frans en waar taalmeerderheden binnen dorpen verschillende keren wisselden. Door het vastleggen van de taalgrens is dit jammer genoeg verloren gegaan.
 

·
NascorInArgillaWalacria
Joined
·
1,668 Posts
Binnenkort komt Nederland langs bij Vlaanderen om de grensgemeenten waar veel Nederlanders wonen op te eisen, pas maar op!

Dank voor de uiteenzetting van dit ingewikkelde Belgische drama.
 

·
Registered
Joined
·
616 Posts
Per said:
Binnenkort komt Nederland langs bij Vlaanderen om de grensgemeenten waar veel Nederlanders wonen op te eisen, pas maar op!
Dan zal je toch vlug moeten wezen. Sinds ze OOK gemeentebelasting moeten betalen, hebben er al een deel de biezen gepakt. :wave: :wave:
 

·
Registered
Joined
·
223 Posts
"Kortom het hele gebied langs de "taalgrens" was in het verleden een zeer heterogene zone waar er veel interactie was tussen Vlaams en Frans en waar taalmeerderheden binnen dorpen verschillende keren wisselden. Door het vastleggen van de taalgrens is dit jammer genoeg verloren gegaan."
Verloren gegaan. Hoezo? Dit is precies wat er nu aan de hand is in de rand van Brussel.
 

·
City Geek
Joined
·
1,186 Posts
Discussion Starter · #17 ·
Nee, wat er aan de hand is in de Brusselse rand is een verfransingsproces van wat eigenlijk eentalig Vlaamse dorpen waren, net zoals in Brussel is gebeurd.
 

·
Registered
Joined
·
223 Posts
debat/discussion : Washington vs. Brussels

De hoofdstad van de VS contra de hoofdstad van de EU.

Even naast elkaar zetten.

Washington DC : 572,059 inwoners In de Agglo: 7.608.000 (inclusief Baltimore dus de ruime definitie).
Brussel : 997.644 inwoners In de Agglo: 2.300.000 ( er is hier een ruimere definitie denkbaar)

Washington DC : 89 metrostations

Brussel : 68 metrostations

Mercer ranking "best quality of life": Brussel: nr 13 tegen DC : nr 42 (cijfers voor 2005)
 

·
Registered
Joined
·
6,469 Posts
Ten eerste heeft de Brusselse agglomeratie slechts 1 400 000 inwoners. Het verschil tussen grote delen van het Brussels achterland en de Amerikaanse sprawl is echter niet zo groot. De Urban area van Brussel heeft toch gemakkelijk 2 500 000 inwoners.
Washington DC is niet 'aangenaam' om te wonen, de helft van Brussel ook niet.
Washington DC is meer een echte hoofdstad van een echte staat. Verder weet ik niet veel over de Amerikaase hoofdstad, behalve dan het uitzicht. Brussel vind ik wel mooier.
 
1 - 20 of 146 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top