SkyscraperCity Forum banner
4921 - 4940 of 7732 Posts

·
Registered
Joined
·
867 Posts
A Kormány 1358/2016. (VII. 13.) Korm. határozata
a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér és környezete felújításával kapcsolatos egyes intézkedésekről
A Kormány – az Országgyűlés elnökének Steindl Imre Program megvalósításáról adott tájékoztatása alapján – támogatja a Steindl Imre Program keretében tervezett további intézkedések megtételét, amelyek eredményeként teljes körűen megvalósulhat a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér és környezete (a továbbiakban: Kossuth tér) történetileg hiteles helyreállítása. A Kormány e cél megvalósítását támogatva
1. egyetért azzal, hogy a Kossuth tér felújítása keretében a teret övező valamennyi épület és a térhez kapcsolódó közterületek térhez illeszkedő felújítása megtörténjen;
2. egyetért azzal, hogy az 1. pontban foglaltak keretében
a) a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér 6–8. szám alatti ingatlanon kialakításra kerülő Országgyűlés új irodaháza (a továbbiakban: Irodaház) a Kossuth tér egységes arculatát biztosító, az eredeti tervekhez és beépítéshez a lehető leghitelesebben igazodó homlokzattal kerüljön megvalósításra,
b) az Irodaház a) alpont szerinti megvalósítása során biztosítani kell az ingatlanhoz kapcsolódó közlekedési funkciók jogszabályoknak megfelelő további fenntartását azzal, hogy a közlekedési funkciók ideiglenes korlátozására csak a bontási és kivitelezési munkák elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kerüljön sor,
c) az Irodaépület és az Országház közötti földalatti csatlakozás jöjjön létre,
d) az Országház III-as udvara a Steindl Imre Program korábbi szakaszában beépített XV-ös udvarhoz hasonló jellegű lefedést kapjon,
e) a Budapest V. kerület, Vécsey utca 4. szám alatti, 24718 helyrajzi számon nyilvántartott épület tetőszerkezetének eredeti állapot szerinti helyreállítása szükséges,
f) a kiemelt nemzeti emlékhely területi lehatárolásának felülvizsgálata szükséges,
g) pénzügyi ösztönző és támogatási rendszer útján, illetve a szükséges jogszabályi környezet megteremtésével kell elősegíteni a teret övező, városképi szempontból meghatározó, nem állami tulajdonú épületek állami szerepvállalással történő homlokzati, tetőszerkezeti rekonstrukcióját,
h) állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság végezze projektszervezetként a Steindl Imre Program egyes további elemeinek megvalósításának előkészítését, külön döntés szerint lebonyolítását;
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az Országgyűlés Hivatalával egyeztetve dolgozza ki és terjessze a Kormány elé az Irodaház telkére vonatkozó beépítési szabályokat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 4. § (3a) bekezdése alapján oly módon, hogy azok a korabeli szabályozáshoz a lehetséges mértékig igazodva tegyék lehetővé a 2. pont a) alpontja szerinti beruházás megvalósítását;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. július 31.
4. a 2. pont e) alpontja végrehajtása érdekében felhívja a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztost, hogy vizsgálja meg a Budapest V. kerület, Vécsey utca 4. szám alatti, 24718 helyrajzi számon nyilvántartott épület tetőszerkezetének eredeti állapot szerinti helyreállításának lehetőségét és feltételeit;

Felelős: a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos
Határidő: 2016. szeptember 30.
5. a 2. pont f) alpontja végrehajtása érdekében felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság véleményét kikérve – vizsgálja felül a kiemelt nemzeti emlékhely területi lehatárolását annak érdekében, hogy a lehatárolás a leghatékonyabban biztosíthassa az 1. és 2. pontban foglalt célok elérését;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. október 31.
6. a 2. pont g) alpontja végrehajtása érdekében felhívja
a) a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Országgyűlés Hivatalával egyeztetve dolgozza ki és terjessze a Kormány elé a Kossuth teret övező, nem állami tulajdonban lévő épületek homlokzatának, tetőszerkezetének rekonstrukcióját lehetővé tevő pénzügyi ösztönző és támogatási rendszerre vonatkozó javaslatot,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2016. szeptember 30.
b) az igazságügyi minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy dolgozzák ki és terjesszék a Kormány elé az a) alpont szerinti rekonstrukció közérdeknek megfelelő megvalósítását lehetővé tevő szabályozási javaslatot;
Felelős: igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. augusztus 31.
7. a 2. pont h) alpontja végrehajtása érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az Országgyűlés Hivatalával egyeztetve vizsgálják meg a Steindl Imre Program egyes beruházásainak előkészítését és külön döntés szerint lebonyolítását végző, az Országgyűlés Hivatala és az érintett kormányzati szervek együttműködését biztosító állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapításának feltételeit, továbbá a vizsgálat alapján készítsenek javaslatot a Kormány részére.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. július 31.
Dr. Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
 

·
Registered
Joined
·
2,198 Posts
Woow, fantasztikus hírek!

A Vécsey utca 4 tetőszerkezetének eredeti állapot szerinti helyreállítása hatalmas meglepetés.

Róla van szó, igaz?

 

·
Registered
Joined
·
1,751 Posts
Pár éve egy ilyenért kardoskodtam, örülök hogy összejött:DD

d) az Országház III-as udvara a Steindl Imre Program korábbi szakaszában beépített XV-ös udvarhoz hasonló jellegű lefedést kapjon,
e) a Budapest V. kerület, Vécsey utca 4. szám alatti, 24718 helyrajzi számon nyilvántartott épület tetőszerkezetének eredeti állapot szerinti helyreállítása szükséges,
f) a kiemelt nemzeti emlékhely területi lehatárolásának felülvizsgálata szükséges,
g) pénzügyi ösztönző és támogatási rendszer útján, illetve a szükséges jogszabályi környezet megteremtésével kell elősegíteni a teret övező, városképi szempontból meghatározó, nem állami tulajdonú épületek állami szerepvállalással történő homlokzati, tetőszerkezeti rekonstrukcióját,
h) állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság végezze projektszervezetként a Steindl Imre Program egyes további elemeinek megvalósításának előkészítését, külön döntés szerint lebonyolítását.
 

·
Registered
Joined
·
784 Posts
Volt egy nagyon nagyon jó képem, ami ide is fel lett töltve valaki által e két épületről. Csak nem tudom hol van. Ha valakinek van, nem habozzon felrakni!

Más. Az ötletpályázat egyik nagy előnye az volt hogy nem kell feltétlenül látványterv, ahhoz hogy elképzeljük, mi féle formát fog ölteni a tér déli fele.


:cheers:
 

·
Registered
Joined
·
4,691 Posts
"pénzügyi ösztönző és támogatási rendszer útján, illetve a szükséges jogszabályi környezet megteremtésével kell elősegíteni a teret övező, városképi szempontból meghatározó, nem állami tulajdonú épületek állami szerepvállalással történő homlokzati, tetőszerkezeti rekonstrukcióját"

Nem akarok telhetetlen lenni,de jó lenne ezt továbbvinni az egész kerületre!
 

·
Registered
Joined
·
867 Posts
"pénzügyi ösztönző és támogatási rendszer útján, illetve a szükséges jogszabályi környezet megteremtésével kell elősegíteni a teret övező, városképi szempontból meghatározó, nem állami tulajdonú épületek állami szerepvállalással történő homlokzati, tetőszerkezeti rekonstrukcióját"

Nem akarok telhetetlen lenni,de jó lenne ezt továbbvinni az egész kerületre!
First thing first :)
 

·
Registered
Joined
·
509 Posts
Lenne pár kérdésem:

1. A Vértanúk tere is hasonló minőségű térburkolatot kap? Jó lenne.
2. Fel sem merült a Vértanúk-szobrának rekonstrukciója? Tisztában vagyok vele, hogy milyen nagy vizet zavarna Nagy Imre áthelyezése.. de akkor is
3. Földművelésügyi Minisztériumról valami új hír? Melyik jelenlegi a fő álláspont, irány?
4. Andrássy domborművek státuszáról valami újabb hír?
5. Tisza koszorú? Találtak jó minőségű képet vagy végül mégis egy megközelítő kinézet lesz?
 

·
Registered
Joined
·
867 Posts
Lenne pár kérdésem:

1. A Vértanúk tere is hasonló minőségű térburkolatot kap? Jó lenne.
2. Fel sem merült a Vértanúk-szobrának rekonstrukciója? Tisztában vagyok vele, hogy milyen nagy vizet zavarna Nagy Imre áthelyezése.. de akkor is
3. Földművelésügyi Minisztériumról valami új hír? Melyik jelenlegi a fő álláspont, irány?
4. Andrássy domborművek státuszáról valami újabb hír?
5. Tisza koszorú? Találtak jó minőségű képet vagy végül mégis egy megközelítő kinézet lesz?
1: Gondolom, így lenne értelme, de még nagyon messze vagyunk attól, hogy bármilyen technikai részletről lehessen beszélni.
2. Erről nem esett szó.
3. Az egy külön projekt, nincs róla első kézből származó információm.
4. Teljesen készen van az öntés, a domborművek összeszerelése, patinázása zajlik. Semmilyen okot nem látok, ami megakadályozná, hogy az augusztusi határidőre felállítsák.
5. Nincsen frissebb kép, kutatni kell még.
 

·
Registered
Joined
·
1,833 Posts
A Kormány 1358/2016. (VII. 13.) Korm. határozata
a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér és környezete felújításával kapcsolatos egyes intézkedésekről
A Kormány – az Országgyűlés elnökének Steindl Imre Program megvalósításáról adott tájékoztatása alapján – támogatja a Steindl Imre Program keretében tervezett további intézkedések megtételét, amelyek eredményeként teljes körűen megvalósulhat a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér és környezete (a továbbiakban: Kossuth tér) történetileg hiteles helyreállítása. A Kormány e cél megvalósítását támogatva
1. egyetért azzal, hogy a Kossuth tér felújítása keretében a teret övező valamennyi épület és a térhez kapcsolódó közterületek térhez illeszkedő felújítása megtörténjen;
2. egyetért azzal, hogy az 1. pontban foglaltak keretében
a) a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér 6–8. szám alatti ingatlanon kialakításra kerülő Országgyűlés új irodaháza (a továbbiakban: Irodaház) a Kossuth tér egységes arculatát biztosító, az eredeti tervekhez és beépítéshez a lehető leghitelesebben igazodó homlokzattal kerüljön megvalósításra,
b) az Irodaház a) alpont szerinti megvalósítása során biztosítani kell az ingatlanhoz kapcsolódó közlekedési funkciók jogszabályoknak megfelelő további fenntartását azzal, hogy a közlekedési funkciók ideiglenes korlátozására csak a bontási és kivitelezési munkák elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kerüljön sor,
c) az Irodaépület és az Országház közötti földalatti csatlakozás jöjjön létre,
d) az Országház III-as udvara a Steindl Imre Program korábbi szakaszában beépített XV-ös udvarhoz hasonló jellegű lefedést kapjon,
e) a Budapest V. kerület, Vécsey utca 4. szám alatti, 24718 helyrajzi számon nyilvántartott épület tetőszerkezetének eredeti állapot szerinti helyreállítása szükséges,
f) a kiemelt nemzeti emlékhely területi lehatárolásának felülvizsgálata szükséges,
g) pénzügyi ösztönző és támogatási rendszer útján, illetve a szükséges jogszabályi környezet megteremtésével kell elősegíteni a teret övező, városképi szempontból meghatározó, nem állami tulajdonú épületek állami szerepvállalással történő homlokzati, tetőszerkezeti rekonstrukcióját,
h) állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság végezze projektszervezetként a Steindl Imre Program egyes további elemeinek megvalósításának előkészítését, külön döntés szerint lebonyolítását;
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az Országgyűlés Hivatalával egyeztetve dolgozza ki és terjessze a Kormány elé az Irodaház telkére vonatkozó beépítési szabályokat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 4. § (3a) bekezdése alapján oly módon, hogy azok a korabeli szabályozáshoz a lehetséges mértékig igazodva tegyék lehetővé a 2. pont a) alpontja szerinti beruházás megvalósítását;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. július 31.
4. a 2. pont e) alpontja végrehajtása érdekében felhívja a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztost, hogy vizsgálja meg a Budapest V. kerület, Vécsey utca 4. szám alatti, 24718 helyrajzi számon nyilvántartott épület tetőszerkezetének eredeti állapot szerinti helyreállításának lehetőségét és feltételeit;

Felelős: a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos
Határidő: 2016. szeptember 30.
5. a 2. pont f) alpontja végrehajtása érdekében felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság véleményét kikérve – vizsgálja felül a kiemelt nemzeti emlékhely területi lehatárolását annak érdekében, hogy a lehatárolás a leghatékonyabban biztosíthassa az 1. és 2. pontban foglalt célok elérését;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. október 31.
6. a 2. pont g) alpontja végrehajtása érdekében felhívja
a) a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Országgyűlés Hivatalával egyeztetve dolgozza ki és terjessze a Kormány elé a Kossuth teret övező, nem állami tulajdonban lévő épületek homlokzatának, tetőszerkezetének rekonstrukcióját lehetővé tevő pénzügyi ösztönző és támogatási rendszerre vonatkozó javaslatot,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2016. szeptember 30.
b) az igazságügyi minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy dolgozzák ki és terjesszék a Kormány elé az a) alpont szerinti rekonstrukció közérdeknek megfelelő megvalósítását lehetővé tevő szabályozási javaslatot;
Felelős: igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. augusztus 31.
7. a 2. pont h) alpontja végrehajtása érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az Országgyűlés Hivatalával egyeztetve vizsgálják meg a Steindl Imre Program egyes beruházásainak előkészítését és külön döntés szerint lebonyolítását végző, az Országgyűlés Hivatala és az érintett kormányzati szervek együttműködését biztosító állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapításának feltételeit, továbbá a vizsgálat alapján készítsenek javaslatot a Kormány részére.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. július 31.
Dr. Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
:banana::banana::banana::banana::banana:
Idén előrehozták a Karácsonyt!!!! XD

külön örülök a 2/g pontnak, a teljesség igénye nélkül a Vértanúk tere másik épületének (hsz. 3) is igen csinos tetőszerkezete volt, ha jól emlékszem. Képet most nem találtam róla.
 

·
Registered
Joined
·
2,198 Posts
Szép idézetet talált az Urbanista abból az időszakból, amikor Budapest még toronyváros volt.:

"Lehetne-e találóbb elnevezést adni az új Budapestnek, mint a toronyvárost, midőn alig van palota, alig van ház, amelynek vagy sarok-, vagy tetőképződése ne egy-egy toronnyá alakulva iparkodnék a fellegekbe?

Prága, Nürnberg, Konstantinápoly – eme par excellence tornyos városok – ma-holnap le lesznek főzve, s ha ez így megy tovább, az első helyet elvitázhatatlanul Magyarország fővárosa fogja elfoglalni."

http://index.hu/urbanista/2016/07/14/megujulhatnak_budapest_legendas_kupolai/
 
4921 - 4940 of 7732 Posts
Top