SkyscraperCity Forum banner

vote? hmm? i jak?

 • 10

  Votes: 0 0.0%
 • 9

  Votes: 1 6.3%
 • 8

  Votes: 2 12.5%
 • 7

  Votes: 8 50.0%
 • 6

  Votes: 1 6.3%
 • 5

  Votes: 1 6.3%
 • 4

  Votes: 2 12.5%
 • 3

  Votes: 1 6.3%
 • 2

  Votes: 0 0.0%
 • 1

  Votes: 0 0.0%

budujemy z drugiej strony miasta

1065 Views 3 Replies 3 Participants Last post by  ladybird_85
miasto to Leeds, gdzieś po drogiej stronie rzeki robi sie bardziej nowoczesnie.
See less See more
1 - 4 of 4 Posts
mhm...to jest ładne...9/10
ten pasek to jest aie podswietlenie pod mostkiem.

ciesze sie ze sie podoba... :banana: podobno idzie mi coraz lepiej u was na forum. zobaczcie drugie moje zdjecie - victoria arcade
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top