SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Mamo, zbieram gruz!
Joined
·
4,469 Posts
Kupa bloków została w Warszawie postawiona w tej technologii w latach 70tych, ale nie ma szans, że coś się ostało bez termomodernizacji. Napisz do mnie maila w dniu 24.05, bo wtedy będę miał dostęp do bazy, to poszukam zdjęć. Ale nie wcześniej i nie później.
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top